Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.176
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-19464.01
Name   Ansamblul Mânăstirii Stavropoleos din Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. Poştei 6
Place   Biserica Stavropoleos
Landmark   Mânăstirea se află pe colţ, în intersecţia străzii Poştei şi străzii Stavropoleos, în spatele Muzeului Naţional de Istorie.
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Last record update   24.11.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (1724 - 1728) românească  

Biserica a fost zidită în 1724 de către ieromonahul grec Ioanichie Straronicheas în stil brâncovenesc, însă abia la 1731 a fost construită şi turla bisericii. Pridvorul a fost realizat din piatră monolitică şi are coloane cu capiteluri realizate în stil neocorintic. În 1904 au fost avut loc lucrări de restaurare, începute de către arhitectul Ioan Mincu, întrerupte după moartea acestuia şi reîncepute după 1913. A fost reparată turla bisericii, care a fost distrusă în urma cutremurelor din 1802 şi 1838. În acelaşi an, preotul pictor Vasile Damian a refăcut medalioanele sfinţilor. Ioan Mincu a organizat şi un lapidarium în curtea bisericii. În biserică, în naos, pe partea dreaptă, se află scaunul original al domnitorului Nicolae Mavrocordat. Scaunul este din lemn, iar pe partea de sus sunt sulptate două steme, cea a Ţării Româneşti şi cea a Moldovei, datorită faptului că acesta a domnit în ambele principate. Lângă acesta se află scaunul original al ctitorului.

Mânăstirea Stavropoleos a fost închinată de la început Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, apoi a preluat şi hramul unui paraclis aflat în vecinatate, dărâmat în secolul al XIX-lea, al Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie. La redeschiderea mănăstirii, în anul 2008, a primit un nou hram, pe Sf. Martir Iustin Filosoful.

 
Turn clopotniţă  Epoca modernă (sec. XX)        
Casa parohială şi lapidarium  Epoca modernă (1909)    

Casa parohiala a fost construită între 1909-1912, pe locul fostului han Stavropoleos, care fusese ridicat in 1722, tot de Ioanichie. Adăposteşte numeroase pietre de mormânt, printre care piatra funerară a pictorului, pisania bisericii Sf. Ioan Cel Mare, care datează din 1703, pisania bisericii Sf. Sava, precum si lespezi funerare din secolele XVIII-XIX ale unor boieri si egumeni. Pietrele funerare prezintă inscripţii în chirilică, în greacă, slavonă, română şi sârbă.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 1773, poz. 1773 [Ordin MCC] (site record source)
2. Institutul Național al Patrimoniului, Proiect AFCN 360 - tur virtual, 2012, http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/biserica-stavropoleos-bucuresti [site web]
3. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, Bucuresti, 2016, 85-87, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
4. Ionnescu-Gion, G. I., Istoria Bucurescilor, 1899, 219-221 [Publicaţie] (site record source)
5. Giurescu, C. C., Istoria Bucureştilor Din Cele Mai Vechi Timpuri Pînă În Zilele Noastre, Editura Pentru Literatura, Bucuresti, 1966, https://archive.org/details/istoria_bucurestilor_din_cele_mai_vechi_timpuri_pana_in_zilele_noastre/page/n1/mode/2up [Publicaţie] (site record source)
6. Opriș, Ioan, Restaurarea monumentelor din București între 1850-1950, Revista Monumentelor Istorice, Anii LXII-LXIII, Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, Bucuresti, 1993-1994, http://revistamonumenteloristorice.ro/?articol=56769-restaurarea-monumentelor-din-bucuresti-intre-1850-si-1950 [Publicaţie] (site record source)
7. Florescu, Gheorghe D., Din vechiul București. Biserici, curţi boiereşti şi hanuri după două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea, Institutul de Arte Grafice "Lupta", 1935, 104 [Publicaţie] (site record source)
8. Stavropoleos. Istoric, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Seria Veche, XVII, 1-4, 1924, 147-168, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=106586-stavropoleos-istoric--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-xvii-1924 [Publicaţie]
 
 
Scroll