Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code179132.59
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010B-II-m-A-19304
NameBiserica Adormirea Maicii Domnului - Olari de la Bucureşti ("Uliţa Păcii")
CountyBucureşti
CommuneMunicipiul Bucureşti
City/Town/VillageBucureşti
Addressstr. Olari 6
PlaceUliţa Păcii
LandmarkBisrica este localizată pe Calea Moşilor, fostă Podul Târgului, învecinată cu una din grădinile bucureştene.
Geomorphologycolină
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typebiserică
DescriptionBiserica Olari este ridicată în plină epocă fanariotă de bresla olarilor. Pisania bisericii săpată în portalul ce împodobeşte intrarea scrisă, cu litere chirilice, aminteşte că biserica a fost ridicată la 1758 de Dumitru Racoviţă, Mihai Băcanu şi Iancu Căpitanu, împreună cu obştea olarilor, în vremea domnitorului Scarlat G. Ghica.
NotesBiserica Olari a supravieţuit cutremurului din 1977, dar a fost mutată de pe amplasamentul ei din calea Moşilor de două ori, între 1982-1985. Actualmente biserica se află în spatele zidului de blocuri de pe Calea Moşilor.
State of preservationmedie / 01.01.1993
Natural hazardsCutremur: 3 / 01.01.1994
Ownershipprivat
OwnerBOR
Last record update16.3.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
biserică  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVIII)   Biserica veche numită Biserica Ceauş Precup fusese ridicată la începutul secolului XVIII. La 1752 o aminteşte încă un hrisov al Mănăstirii Pantelimon. De la această biserică mai veche s-au moştenit de către Biserica nouă - Olari - două antimise, unul de la 1718 şi celălalt de la 1733.  
Biserică  Epoca modernă (1758) neprecizată Biserica Olari a fost ridicată la 1758 în timpul domniei lui Scarlat Ghica. Biserica are plan triconc cu turlă pe naos şi turn clopotniţă pe pronaos, fiind reprezentativă pentru sec. XVIII. De dimensiuni medii, ctitoria lui Dumitrasco Racoviţă impune prin desfăşurarea pe verticală. Policromia caracteristică epocii era luxuriantă şi de factură orientală. Zidurile simetrice ale pronaosului a fost adosată pe latura nordică a bisericii un turn cu exterior poligonal. Pridvorul a fost închis în sec. XIX, mai precis în 1836, iar peretele dintre pronaos si naos a fost înlăturat, rămânând doar un arc şi două fragmente laterale de zid.

Din cauza cutremurului din 1802, turla de zid a fost demolată, biserica primind două turle de lemn. Ferestrele originale de factură brâncovenească au fost lărgite, ducând astfel la o spărtură în unitatea stilistică a faţadelor. Prin zidirea pridvorului portalul a fost deplasat de la locul lui original pe locul intrării exonartex-ului. Partea reconstruită radical este turla naosului.
 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 566, poz. 1601 [Ordin MCC] (site record source)
2. Monah, Dan, Biserica Olari din Bucureşti, Revista Monumentelor Istorice, 1-2, Bucureşti, 1993-1994, 57-63 [Publicaţie]
3. Florescu, G.D., Din vechiul București, Biserici, curţi boiereşti şi hanuri după două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea, 1935 [Publicaţie]
4. Giurescu, C.C., Istoria Bucureștilor, Sport-Turism, 1979, 89 [Publicaţie]