Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.193
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-19855
Name   Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului - Kretzulescu (Creţulescu)
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Calea Victoriei 47
Place   Biserica Kretzulescu
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Biserica a fost construită în 1722 de către Iordache Kretzulescu în locul unei biserici mai vechi, de lemn, ctitorită de familia acestuia. Biserica de lemn a avut pământ domnesc înzestrat de Constantin Brâncoveanu, iar în 1722, dupa ce a fost construită cea nouă, a primit mai mult pământ domnesc, unde familia Kretzulescu şi-a construit case. În jurul noii biserici a fost construit un han, care aducea venituri importante.
Last record update   31.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (1722) românească  

Biserica a fost restaurată în 1815, iar după cutremurul din 1838 hanul a avut nevoie de noi reparaţii, realizate mai apoi în 1851-1852. Între 1859-1860 au avut loc noi lucrari de restaurare a bisericii, când au fost refăcute bolta şi turnul, adoptându-se stilul neoclasic occidental, care îmbina stilul renascentist cu baroc sau gotic. Pictorul Gheorghe Tăttărescu a acoperit vechile picturi în frescă cu unele noi. În 1934-1939, Comisiunea Monumentelor Istorice a aprobat noi lucrări, acestea fiind coordonate de arhitectul Ştefan Balş. În aceeaşi perioadă, au fost curăţate picturile realizate de Tăttărescu, astfel fiind scoase la iveală vechile fresce.

 
Han  Epoca modernă (Sec. XVIII-XIX)    

Hanul a fost construit în jurul bisericii la momentul construcţiei, corpuri noi fiind adăugate în dreapta şi stânga clopotniţei în prima parte a secolului XIX, odată cu refacerile de după cutremurul din 1838. Toate au fost demolate în 1939, în cadrul lucrărilor pentru extinderea Palatului Regal şi pentru a se lărgi Calea Victoriei.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 610, poz. 2181 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica Adormirea Maicii Domnului - Kretzulescu" vol. I, Mapa nr. 23, Fascicula nr. 22, Imprimeria Națională, 1932-1948, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0590-biserica-adormirea-maicii-domnului-kretulescu-bucuresti-calea-victoriei-nr-145-vol-i/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Balș, Stefan, Restaurarea bisericii Cretulescu, Buletinul Monumentelor Istorice, XLI, Bucuresti, 1972, http://revistamonumenteloristorice.ro/?articol=57078-restaurarea-bisericii-cretulescu [Publicaţie] (site record source)
4. Pillat, Cornelia, Biserica Crețulescu, Meridiane, București, 1969, 7-9, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=722-biserica-cretulescu [Publicaţie] (site record source)
5. Moței, Raluca Iuliana, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București. Fișa sit Biserica Adormirea Maicii Domnului - Krețulescu, 2019 [PUG]
 
 
Scroll