Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.159
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-19654
Name   Biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului - Scaune de la Bucureşti (Biserica "Măcelarilor")
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   str. Scaune 2
Place   Biserica Scaune
Landmark   Biserica Scaune este situata in centrul Capitalei, la intersectia strazilor Dimitrie Bolintineanu, Slănic si Scaune, în spatele Spitalului Colţea.
Site Class   structură de cult/religioasă
Site Type   biserică
Last record update   28.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
piatra sec. XIX (1863) romaneasca   Piatra sculptata in relief, cu un vultur, avand inscriptionata data 25 martie 1863

Piatra se afla in interiorul bisericii, in pantocrator.
 
mormant sec. XIX romaneasca   In stanga pronaosului se afla doua morminte, din 1803 si 1819. In dreapta pridvorului se mai afla un mormant, cu data 1830.  
Biserică  Epoca medieval-târzie (1705) românească  

Biserica actuală a fost probabil construită în 1705, în locul unui vechi lăcaş din lemn care funcţiona în secolul XVII, şi a avut parte de mai multe lucrări de consolidare. Istoricul Ionnescu-Gion afirma in cartea sa "Istoria Bucurescilor" faptul ca se spune ca ar fi fost fondata in 1611, 1681 sau 1701. Pisania indică faptul ca a fost efectuata o reparaţie în 1715 de către negustorul Tănasie de la Târnovo. În 1843 arcadele au fost înzidite şi decorate cu picturi murale. Biserica a fost scoasă din cult în 1910, iar în timp aceasta s-a deteriorat. A fost efectuată o restaurare în 1934-1937, când a fost redată imaginea istorică a bisericii, pictura originală şi catapeteasma. În 1934, în raportul CMI este remarcat faptul că acoperişul se afla într-o stare precară, arhitectul Ştefan Balş observând urma turlei de zid a pronaosului şi lipsa urmei turlei Pantocrator. Între 1939-1944 s-au desfăşurat lucrări de consolidare, în care a fost reconstruită turla de pe pronaos. Biserica a fost degajată, iar curtea a ajuns mai joasă cu 1m faţă de nivelul străzii. A fost refăcut acoperişul din olane şi au fost deschise arcadele pridvorului. În plus, au fost refăcute picturile în frescă, catapeteasma şi baldachinul altarului. În 1944 biserica a intrat din nou în cult şi a fost resfinţită. Noi lucrări au fost realizate în 1947, când a fost zidită casa parohială, din materiale recuperate din case demolate. În 1954 a fost construită actuala turlă de pe pronaos. În 1958 s-a placat întregul soclu al bisericii cu căramidă specială, au fost plombate faţadele şi brâul median şi de asemenea s-a construit actualul gard metalic. Lucrări ample de restaurare şi consolidare au avut loc în anii 2019-2020.


 
  Epoca medievală târzie (sec. XIX) romaneasca  

În jurul bisericii se află o parte a cimitirului vechi, care datează din secolul al XIX-lea.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2018 Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"MĂGUREANU Andrei

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 594, poz. 1967 [Ordin MCC] (site record source)
2. Măgureanu, Andrei, Proiect de cercetare arheologică preventivă, 2018 [Document de arhivă] (site record source)
3. Iozefina Postăvaru, Restauratori Români: Arhitectul Ștefan Balș (1902-1994) Fișă monument restaurat, https://stefan-bals.ro/restaurari/Biserica-Scaune.pdf [Fişă tehnică] (site record source)
4. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, Bucuresti, 2016, 123-127, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)