Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.180
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-18584
Name   Biserica cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Doamnei de la Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   str. Biserica Doamnei
Place   Biserica Doamnei
Landmark   Biserica se afla între cladiri, intrarea putandu-se face cel mai usor de pe Calea Victoriei 28.
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Last record update   15.11.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (1683) românească  

Fondată prin evlavia doamnei Maria, soţia domnitorului Şerban Cantacuzino, în 1683, biserica a suferit mai multe lucrări de restaurare. În 1932-1933 au fost realizate lucrări de restaurare a bisericii. Într-un document din 1937 se relatează starea precară în care se afla biserica şi se aprobă noi lucrări de restaurare, precum refacerea tencuielii, repararea stranelor, curăţarea tâmplei, vopsitul turlei, aşezarea unor geamuri cu ramă de fier. În 1938, Comisiunea Monumentelor Istorice aprobă restaurarea picturii bisericii, precum şi executarea încălzirii centrale. În acelaşi an a fost restaurată şi pictura din interiorul bisericii, la altar, naos şi pronaos. În 1939 au fost aprobate lucrări de instalare a luminii electrice. În 1940 sunt descoperite picturile originale, ascunse în timp de varul dat în urma unor reparaţii din trecut, picturi aflate pe toată suprafaţa zidurilor, naosului şi pronaosului.

Pisania bisericii se află la intrarea în biserica şi descrie urmatoarele: Această svântă şi Dumnezeiască biserică iaste zidită şi înălţată din temelia ei până în săvârşitu de luminata Doamna Maria a luminatului Domn Io Şerban Cantacuzino Basarab Voievod, oblăduitorul Ţării Româneşti, care întru lauda şi proslăvirea svântului hramu văvedenie prea sveatie vladicitu naşei bogorodati i prinovianii Marii, ca să le fie măriilor sale, fiilor şi părinţilor vecinică pomenire şi sufletelor răpaos şi fericire, leat 1683.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 509, poz. 863 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de biserica Intrarea Maicii Domnului in Biserica, Mapa nr. 23, Fascicula nr. 5/559, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0559-biserica-intrarea-maicii-domnului-in-biserica-doamnei-bucuresti-str-doamnei-nr-1/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, București, 2016, 129-131, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll