Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.80
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-B-18735
Name   Biserica cu hramul Sf. Sofia - Floreasca din Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Calea Floreasca 216, sector 1
Place   Calea Floreasca 216
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult/religioasă
Site Type   biserică
Notes   Biserica actuală, din cărămidă, datează din sec. XVIII şi se presupune că a fost ctitorită de postelnicul Istratie Florescu cu soţia sa Voichiţa Poenaru şi fiica lor, Ancuţa, judecând după portretele ctitoriceşti păstrate în stânga intrării în pronaos. Părăsită şi distrusă în cursul sec. XIX, biserica a fost restaurată prin contribuţia familiilor G.M.Negropontes şi Niculescu între anii 1926-1928 sub conducerea arh. Paul Smărăndescu. În 1935 primeşte hramul Sf. Sofia, iar în 1938 i se adaugă zidul înconjurător şi clopotniţa. În anii‚ 80 ai sec. XX se fac reparaţii şi consolidări, se curăţă şi se restaurează pictura de către pictorul Cornel Boambeş, se realizează vitraliile, şi se construieşte o nouă catapeteasmă din stucatură în locul celei vechi din zid.
State of preservation   bună / 05.01.2017
Human risk   Afectare parţială: 3 / 05.01.2017
Owner   Biserica Ortodoxă Română
Last record update   20.08.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (sec. XVIII)    

Fundaţia iniţială a bisericii prezenta un decroş substanţial peste care (în anii ‚80 ai sec. XX, conform mărturiilor de la faţa locului), a fost construit un soclu dintr-o cărămidă groasă (cca. 0,06-0,07 m), de culoare mai deschisă, care a îmbrăcat ca o centură biserica. Pridvorul iniţial era deschis, cu 4 coloane masive de cărămidă la faţadă şi 2 coloane angajate laterale, în sec. XX acesta fiind închis.


 
Cimitir  Epoca modernă (sec. XIX-XX)    

Au fost descoperite 19 morminte întregi sau deranjate. Ele fac parte evident din cimitirul care înconjura iniţial biserica. În curtea din jurul bisericii, dar şi în afara acesteia, în strada Biserica Floreasca, s-au descoperit numeroase oseminte aparţinând cimitirului, ale cărui limite depăşesc însă cu mult incinta actuală a bisericii.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2015 Institutul Național al PatrimoniuluiIOSIPESCU Raluca-Georgeta
MOISE Cosmin-Gheorghe
Hazu Eduard Anton PFAHAZU Eduard
2. cercetare preventivă 2013 Muzeul Național de Istorie a RomânieiIOSIPESCU Raluca
BULEI Agata
BALDOVIN Nicoleta
HAZU Eduard
MOISE Cosmin

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 521, poz. 1016 [Ordin MCC] (site record source)
2. Iosipescu, Raluca et all, Bucureşti | Punct: Biserica ”Sfânta Sofia – Floreasca” | Anul: 2013, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, Buucurești, 2014, 170-172, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5244&d=Bucuresti-Biserica-%94Sfanta-Sofia-%96-Floreasca%94-2013 [Publicaţie] (site record source)
3. Iosipescu, Raluca, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 128-129, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4., http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5565&d=Bucuresti-Sfanta-Sofia--Floreasca-2015 [Publicaţie] (site record source)
4. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sf. Sofia - Floreasca din Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 7, Imprimeria Centrala, 1926-1940, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0633-biserica-sf-sofia-floreasca-calea-floreasca-nr-215/ [Document de arhivă] (site record source)
5. Falcan, Dan, O ctitorie de suflet - biserica Sfânta Sofia din Floreasca, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XVII, Bucuresti, 2003, 299-304 [Publicaţie] (site record source)
6. Smarandescu, Paul, Biserica Floreasca din Bucureşti, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Vălenii de Munte, 1935 [Publicaţie] (site record source)
7. Moise, Cosmin, Vestigii arheologice de provenienţă rusească descoperite la biserica „Sfânta Sofia - Floreasca” din Bucureşti, Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, 1-2, 2015-2016, 97-100 [Publicaţie] (site record source)
 
Site Photos