Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.36
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-18225; B-I-s-B-17895
Name   Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe Nou de la Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Bd. Brătianu I.C.
Landmark   Biserica se află la staţia Piaţa Sf. Gheorghe.
Site Class   structură de cult/religioasă
Site Type   biserică
Last record update   31.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sec. XVII - XVIII) românească  

Biserica a fost ctitorită în 1670 de către Constantin Brâncoveanu, în locul unui lăcaş mai vechi. Aceasta a fost sfinţită pe 20 decembrie 1707, la eveniment luând parte patriarhul Ierusalimului, Hrisant Nottara şi Gherasim, patriarhul Alexandriei, precum şi 12 mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi, 12 arhimandriţi şi egumeni, 4 diaconi şi 2 arhidiaconi. Ieromonahul rus, Ipolit Visenski a precizeat faptul că se adunase multă lume, inclusiv turci. Constantin Brâncoveanu venise cu cei trei fii ai săi, purta samure azurii, boierimea prezentă fiind îmbracată în aur. Preasfinţitul era şi acesta descris că ar fi purtat veşminte din fir de aur, precum şi pietre de mărgăritare. În urma cutremurului din 1802, bolţile şi turlele din zid au fost dărâmate, iar turlele de lemn au fost distruse de incendiul din 1847, care a mistuit biserica, dar şi mahalaua. Între 1851-1855 au avut loc restaurări, în timpul cărora au fost dărâmate pridvorul, bolţile şi coloanele interioare din pronaos, au fost înlocuite picturile lui Pîrvu Mutu, cu elemente decorative cioplite de către arhitectul Villacrosse, dar şi de picturile lui Constantin Lecca si Misu Popp. În urma cutremurului din 1940, biserica a avut nevoie de noi lucrări de restaurare, iar în 1971 au fost realizate săpături pentru a readuce nivelul de călcare în exterior, pentru degajarea soclului îngropat. Au fost de asemenea modificate instalaţiile subterane şi canalizarea. Lucrările de restaurare au început în 1975, după cercetări arheologice. În urma cutremurul din 1977, a fost impusa reluarea lucrărilor, pentru crearea unui schelet de beton armat, îmbrăcat în placaj de căramidă, şi piatră sculptată în stil brâncovenesc, în formele arhitecturii iniţiale.

 
piatră de mormânt / piatră de mormânt sec. XVIII     Piatra se afla pe mormantul lui Constantin Brancoveanul

Piatra este indescifrabilă
 
mormânt / piatră de mormânt sec. XVIII     Piatră de mormânt ce se afla pe mormântul lui Manolache Lambrino, ginerele lui Constantin Brâncoveanul.

Inscripţia este indescifrabilă.
 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 482, poz. 510 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe Nou de la Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 19, Imprimeria Națională, 1915-1949, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0571-biserica-sf-gheorghe-nou-bucuresti-b-dul-i-c-bratianu-nr-49/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Balș, Ștefan, Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. în TOM: 2, Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Bucuresti, 1981 [Publicaţie] (site record source)
4. Giurescu, C. C., Istoria Bucureştilor Din Cele Mai Vechi Timpuri Pînă În Zilele Noastre, Editura Pentru Literatura, Bucuresti, 1966, 388, https://archive.org/details/istoria_bucurestilor_din_cele_mai_vechi_timpuri_pana_in_zilele_noastre/page/n1/mode/2up [Publicaţie] (site record source)
5. Ionnescu-Gion, G. I., Istoria Bucurescilor, 1899, 190-193 [Publicaţie] (site record source)
6. Potra, George, Din Bucureștii de Ieri, vol. I, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1990, 108-109 [Publicaţie] (site record source)
7.
 
 
Scroll