Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.67
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-B-18174
Name   Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae - Şelari de la Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   str. Blănari 16, sector 3
Landmark   Biserica Sfântul Nicolae - Şelari este poziţionată vis-à-vis de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie.
Site Class   structură de cult/religioasă
Site Type   biserică
Notes   Prima biserică Şelari datează din prima jumatate a secolului al XVII-lea, însă prima menţiune a acesteia în documente istorice este din 1767, în Condica Mănăstirii Nucet, unde a fost descrisă mahalaua "Sfântului Nicolae - Şelari". La sfârşitul secolului al XVII-lea a existat o biserică în mahalaua Şelari, care a fost rezidită din piatră de către Şerban Cantacuzino, în jurul anului 1710, conform inscripţiei de pe anaforniţa: "Acest sfânt discos de anafură l-a închinat Şerban Cantacuzino vel-vornic şi soţia Adriana Sfântei Mânăstiri Sveti Nicolae, ca să fie veşnică pomenire, Decembrie 20, leat 7218=1710)". La jumatatea secolului al XVIII-lea, biserica a fost reparată de către Constantin Mavrocordat, fiind menţionati drept ctitori "Constantin V.V, Ecaterina doamna Nicola V.V., Zmaranda Doamna, Pulheria". În urma cutremurului din 14 octombrie 1802, biserica a fost distrusă, iar în 1804, aceasta a fost rezidită din temelie, cu ajutor obştesc, însă din anumite cauze, precum cutremure, a inflitrării apei râurilor din apropiere, fie a îngropării morţilor în curtea şi cimitirul bisericii, aceasta s-a degradat. Astfel, a fost construită o curatelă pentru a strânge o sumă importantă pentru a putea reconstrui clădirea. În 1867, biserica a fost daramată şi reconstruită. La intrare, pe dreapta, a fost asezată o placă de marmura pe care s-a menţionat faptul că regele Carol I a finanţat construcţia bisericii, la cererea lui I.C. Brătianu, precum şi Vasile Constantinescu, Stamate Athanasiu, etc. Drept ctitor este amintit regele Carol I datorită ajutorului acordat construcţiei lăcaşului de cult. Au fost realizate reparaţii în 1940, 1971-1972, când a fost dată jos tencuiala din exterior, până la cărămidă, înlocuită cu mortar şi praf de piatră, perioadă în care a fost reparat şi vopsit acoperişul. De asemenea, a fost curăţată şi spălată pictura realizată de Gheorghe Tăttărescu. În urma cutremurului din 1977, biserica a fost avariată, însă au fost realizate reparaţii doi ani mai tarziu, pictura fiind refăcută în 1981-1982.
Last record update   13.08.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1699-1700) neprecizată      

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 477, poz. 449 [Ordin MCC] (site record source)
2. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, Bucuresti, 2016, 308-312, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
3. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae - Şelari de la Bucureşti", Mapa nr. 23, vol. i, 1921-1925, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0602-biserica-sf-nicolae-selari-bucuresti-str-blanari-nr-16/ [Document de arhivă] (site record source)
 
Site Photos

Scroll