Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.156
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-17931
Name   Biserica cu hramul Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. Academiei, nr. 22
Landmark   Biserica este localizată la intersecţia dintre Strada Academiei cu Strada Biserica Enei, la nord de Institutul de Arhitectură Ion Mincu.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Biserica a fost ctitorită din piatră, în 1702, de către doamna Marica, soţia lui Constantin Brâncoveanu, în locul celei de lemn, construită de Neagul Postelnicul, fratele bunicului acesteia.
Last record update   09.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (secolele XVIII-XX)    

În 1825, biserica a fost deteriorată în urma unui incendiu, însa a fost refacută în 1826-1827, în timpul lui Grigore Ghica Vodă, timp în care i s-a pus şi pisanie. Până în 1886-1890 biserica era înconjurată de clădiri ce aduceau venituri acesteia, astfel neavând nevoie de subvenţia primăriei, însă după această dată, primaria a luat din terenurile bisericii pentru modernizarea oraşului. Între 1911-1945, biserica a fost folosită drept loc de închinare pentru comunitatea albaneză din Bucureşti. În 1914 au avut loc lucrari de restaurare a bisericii, însă acestea au modificat caracterul istoric şi artistic al construcţiei, considerate contrare legii pentru conservarea monumentelor istorice. Conform unui referat de pe 12 aprilie 1935, au fost începute lucrări de restaurare, însă fără autorizaţie. În 1942 au fost aprobate lucrări de reparare a bisericii, care a fost afectată în urma cutremurului din 1940. În 1948 au fost realizate lucrari de restaurare, în conformitate cu prevederile Comisiunii Monumentelor Istorice, când s-au consolidat treptele scării spre clopotniă, a zidariei, a fost reparată faţada, s-au înlocuit temeliile, au fost curăţate cadrele de piatră de la ferestre şi s-a vopsit întreaga faţadă.

 
Chilie  Epoca modernă    

În timpul secolului al XVIII-lea, biserica a aparţinut breslei bărbierilor iar din punct de vedere constructiv, au fost ridicate în 1778 ziduri înconjurătoare şi câteva chilii. Chiliile au fost dărâmate mai târziu, în perioada anilor 1848-1919.

 
Necropolă  Epoca medievală târzie    

În 2006-2007, cercetări arheologice, atât în interiorul bisericii, cât şi în exteriorul ei, au dus la descoperirea unui număr de 84 de morminte cu inventarul funerar aferent şi a unor elemente de zidărie ce aparţineau unei biserici anterioare.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2006-2007

În 2006-2007 se desfășoară cercetări arheologice, atât în interiorul bisericii, cât și în exteriorul ei.

Muzeul Municipiului București MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
VINTILĂ Camelia Mirela
2. sondaj 1971

În 1971 se desfășoară prima intervenție arheologică, respectiv un sondaj în curtea bisericii, pe latura de sud.

Muzeul Municipiului București ȘTEFĂNESCU A.

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 459, poz. 213 [Ordin MCC] (site record source)
2. Greceanu, Radu, Anonimul brîncovenesc, Cronicari munteni. Ediție îngrijită de Mihail Gregorian. Studiu introductiv de Eugen Stănescu, II, Pentru Literatură, București, 1961, 209 [Publicaţie] (site record source)
3. Ștefănescu, Aristide, Consemnări arheologice pe șantierele de construcții. Biserica Dintr-o Zi, Cercetări Arheologice în București, III, București, 1981, 271-272 [Publicaţie] (site record source)
4. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe; Vintilă, Camelia Mirela; Poll, Ingrid, Biserica Sf. Nicolae „Dintr-o Zi”, din București, ctitorie a Doamnei Maria Brâncoveanu. Cercetări arheologice (2006-2007), Mărturii Brâncovenești. Seria Istoria orașului București, 5, A.G.I.R., 2014, 74-76 [Publicaţie] (site record source)
5. Elian, A.; Bălan, Constantin; Chircă, H.; Diaconescu, Olimpia, Inscripții medievale ale României. Orașul București, I (1395-1800), Academiei R.S.R., București, 1965, 249 [Publicaţie] (site record source)
6. Muzeul Municipiului București, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
7. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sfântul Nicolae Dintr-o Zi de la Bucureşti", Imprimeria Națională, 1914-1951, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0600-biserica-sf-nicolae-dintr-o-zi-bucuresti-str-academiei-nr-22/ [Document de arhivă] (site record source)
8. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, Bucuresti, 2016, 126-128, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
9. Darie, Adelina Elena, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București. Fișa sit Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, 2019 [PUG]
 
 
Scroll