Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.64
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-18076
Name   Biserica cu hramul Sfântul Nicolae - Udricani de la Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. Barasch Iuliu dr 11
Landmark   Biserica se află în Sectorul 3 al capitalei, în fostul Cartier Evreiesc, lângă Teatrul Evreiesc de Stat şi vis-à-vis de Piaţa Leul Ierusalimului.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; necropolă
Notes   În cele patru campanii efectuate la Biserica Udricani au fost descoperite numeroase morminte, cruci din piatră, obiecte de podoabă, material ceramic.
Last record update   26.09.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1735)    

Biserica a fost zidită înainte de 1735 sept. 15 (data pisaniei) de Udrecan clucer. În secolul al XVIII-lea a fost metohul mănăstirii Sf. loan Focşani, bucurîndu-se de scutiri din partea domniei.
În a doua jumătate a aceluiaşi secol şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în clădirile din jurul acestei biserici exista o şcoală românească, evocată de Ion Ghica în scrisorile sale către Vasile Alecsandri.

 
Necropolă  Epoca modernă (sec. XVIII - XIX)    

În campania din anul 2005, a fost cercetată o suprafaţă din curtea bisericii, de pe partea sudică, când au fost descoperite 100 de morminte. Descoperirile sunt reprezentate de cruci din piatră, lespezi funerare, obiecte de podoabă, piese vestimentare, monede, care indică folosirea cimitirului în sec. XVIII-XIX.
În anul 2006, s-a realizat un sondaj în interiorul bisericii, între naos şi pronaos. Cu această ocazie au fost descoperite 9 morminte, dintre care unul era depus într-o criptă amenajată din cărămidă.
Pe latura de sud au fost descoperite 29 de morminte, atribuite după obiectele de inventar şi monedele descoperite, cimitirului mahalalei Udricani.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2008

Muzeul Municipiului Bucureşti MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
PÎRVULESCU Cosmin-Dan
CIOCĂNEL Camelia Mirela
IGNAT Theodor
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice IONESCU Dan D.
2. cercetare preventivă 2005-2006

Muzeul Municipiului Bucureşti ALEXANDRESCU Cristina
PANAIT-BÎRZESCU Florina
MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe

Bibliography
1. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3336 [Publicaţie] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 470, poz. 358 [Ordin MCC] (site record source)
3. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4133&d=Bucuresti-Biserica-%84Sf-Nicolae%93-Udricani-str-Iuliu-Barasch-nr-11-2008 [Publicaţie]
4. Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Basilica, 2017, 504-506 [Publicaţie]
5. Ignat, Theodor, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG]
 
Site Photos

Scroll