Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-B-19317
Name   Biserica cu hramul Sfinţii Voievozi sau Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil - Oţetari din Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. Oţetari 4
Landmark   Biserica se află pe strada Oţetari, vis-à-vis de Ambasada Republicii Slovace în România.
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Notes   Biserica a fost la început construită din lemn, în 1680-1681, în timpul lui Şerban Cantacuzino, şi apoi refăcută tot din lemn în 1691, în perioada lui Constantin Basarab Brâncoveanu. Conform pisaniei bisericii actuale, clădirea a fost refacută în 1757 din piatră cu ajutorul lui Margarit Staroste, jupân Nicolae Cupeţul. Bisericii i-a fost adaugat la 25 august 1794 un clopot de către Radu Nicule, consemnat şi el drept ctitor. În prima jumatate a secolului al XIX-lea, biserica a fost folosită drept necropolă pentru familia lui Hagi Tudorache. Clădirea a fost restaurată de către mitropolitul Nifon şi familia lui Hagi Tudorache,de către N. Zamfirescu şi Romanescu între 1860-1866 şi pictată de către pictorul Tăttărescu. Noi reparaţii au fost făcute în 1906, iar în 1926 au fost realizate restaurări ale picturilor bisericii. Biserica îşi are numele de la "zăvoiul de oţetari aflaţi pe malul fostei gârle Bucureştioara, loc pe care s-a construit biserica".
Last record update   20.09.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (1757)        

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 567, poz. 1614 [Ordin MCC] (site record source)
2. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, Bucuresti, 2016, 135-136, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
3. Ionnescu-Gion, G. I., Istoria Bucurescilor, 1899, 209 [Publicaţie] (site record source)
4. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sfinții Voievozi - Oţetari de la Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 42, Imprimeria Națională, 1921-1926, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0610-biserica-sf-voievozi-otetari-bucuresti-str-otetari-nr-4/ [Document de arhivă] (site record source)
 
 
Scroll