Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code179132.160
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010B-II-m-A-19682
NameBiserica "Înălţarea Domnului" - Domniţa Bălaşa
CountyBucureşti
CommuneMunicipiul Bucureşti
City/Town/VillageBucureşti
AddressStrada Sfinţii Apostoli 60
LandmarkBiserica se află lângă Palatul Justiţiei, pe partea sudică a râului Dâmboviţa.
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typebiserică
NotesÎn anul 1959, în curtea bisericii au avut loc săpături arheologice pentru subzidirea temeliilor şi pentru repararea crăpăturilor zidurilor actualei biserici Domniţa Bălaşa ce datează din 1881. Au fost dezvelite câteva ziduri aparţinînd unei construcţii asemănătoare cu cele din epoca feudală a Bucureştilor. Ulterior, între 20 august şi 15 septembrie 1959, s-a efectuat un sondaj arheologic ce a dus la degajarea în partea dinspre sud a unei vechi biserici, construită din cărămizi, situată în mare parte sub actuala biserică.
Au mai fost identificate două cavouri, unul in interiorul pronaosului, altul la exteriorul său, in care s-a găsit oseminte umane răvăşite, aparţinînd mai multor schelete dezgropate din alte morminte. Cavourile au fost zidite cu acelaşi fel de materiale ca şi pridvorul. În 1992, la 30 m nord est de altarul bisericii, a fost dezvelită o construcţie din lemn, sec. XVIII, posibil anexa unei gospodării a boierilor Brâncoveanu.
Last record update17.3.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1881 - 1885)   Biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti a fost construită în anii 1881 - 1885, în stil neoromantic şi neobizantin după planurile de arhitectură întocmite de Alexandru Hristea Orăscu împreună cu Carol Benesch şi Hartman şi avizate de André Lecomte du Noüy.  

Bibliography
1. Ignat, Theosor, Documentație pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică preventivă (Autorizație nr. 497/16.10.2018), 2018 [Document de arhivă]
2. Cantacuzino Gh. I, Cercetările arheologice în zona dintre Dealul Patriarhiei şi Dealul Mihai Vodă, Material și Cercetări Arheologice, VIII, 1962, 773-787 [Publicaţie]
3. Panai I. Panait, O construcţie deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc, MIM, IV, Muzeion, București, 1992, 133-137 [Publicaţie]
4. Țico, C., Contribuţii arheologice la cunoaşterea complexului arhitectonia Văcăreşti, CAB, III, 1981, 240-255 [Publicaţie]