Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code179132.152
NameCentrul Cartierului Evreiesc din Bucureşti - Cartierul Evreiesc
CountyBucureşti
CommuneMunicipiul Bucureşti
City/Town/VillageBucureşti
AddressSector 3
PlaceCartierul Evreiesc
LandmarkCentrul Cartierul Evreiesc se află localizat pe străzile Sfânta Vineri la sud şi vest, Bulevardul Corneliu Coposu la nord-vest, strada Matei Basarab la nord şi Bulevardul Mircea Vodă la est.
Hydrographic landmark - nameDâmboviţa
Hydrographic landmark - typerâu
Geomorphologycâmpie
Land utilitylocuire
Site Classlocuire urbană
Site Typeansamblu urban
DescriptionZona cercetată a pus în lumină existenţa mai multor fundaţii ale unor clădiri demolate în perioade istorice distincte (sistematizările interbelice şi demolările din perioada comunistă). Clădirile dispărute compuneau peisajul vechiului cartier evreiesc. Merită să amintim că intersecţia Bulevardului Corneliu Coposu cu actula str. Sf. Vineri, reprezenta punctul zero al cartierului evreiesc dispărut în mare parte în perioada comunistă. Distrugerile care au urmat axa est-vest a oraşului, nu au afectat numai clădirile, ci şi trama stradală, parte a unui ţesut urban dezvoltat de-a lungul veacurilor. Zona mărginită de str. Iuliu Barasch, Clucerul Udricani, Olteni, păstrează clădiri Art Deco în stil eclectic sau neo românesc şi reprezintă astăzi o mică parte din imaginea trecută a unui cartier eminamente dispărut.
NotesPrin cercetările arheologice viitoare, documentarea din teren ar putea reprezenta o formă de restitutio ca singură formă de punere în valoare din punct de vedere istoric şi s-ar aşeza alături de zone deja incluse în categoria de sit arheologic, aşa cum spre exemplu este zona cartierului Uranus.
Site Surface 82.588 mp
State of preservationprecară / 03.12.2018
Natural hazardsCutremur: 5 / 03.12.2018; Incendii: 1 / 03.12.2018
Human riskDemolare: 3 / 03.12.2018; Afectare parţială: 5 / 03.12.2018; Vandalism: 1 / 03.12.2018
Ownershipprivat şi public
Last record update13.03.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Documentary attestation Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Ansamblu clădiri  Epocă modernă (sec. XVIII-XIX) 1682   În timpul cercetărilor arheologice preventive au fost descoperite mai multe structuri de zid, depuneri şi materiale arheologice din secolele XVIII-XIX, importante pentru istoricul zonei şi al Bucureştiului, iar cercetarea arheologică preventivă nu a fost făcută exhaustiv, ci pe un spaţiu limitat (traseul îngust al şanţurilor de canalizare şi apă), astfel încât aceste structuri au generat o imagine incompletă a clădirilor identificate în timpul cercetării în mod particular şi a zonei în ansamblu.
Prima atestare documentară este la 1682 în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu când este construită prima sinagogă bucureşteană. Mijlocul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIII-lea când este recunoscută oficial comunitatea sefardă (iudeo-spanioli) şi mai târziu a comunităţii aşkenazilor (iudeo-polonezi) veniţi şi stabiliţi în Bucureşti.
Stratigrafia zonei este dominată de prefacerile prin care a trecut oraşul şi se prezintă a fi un amestec eterogen ce ţine de sistematizări şi demolări realizate în cel puţin două etape: în perioada interbelică cu ocazia planurilor generale de sistematizare (1921) şi în perioada comunistă, cu precădere la sfârşitul anilor ’80, când s-au făcut demolări masive.
Materiale şi tehnici de construcţie: ziduri din cărămidă, ţesute sau adosate, legate cu mortar de var.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2018
Name Forename Role
IGNAT Theodor-Aurelian 1
CLEȘIU Sorin 1
Institution Role
Muzeul Municiupiului București 1

Bibliography
1. Cleșiu, Sorin, 2018 [Fişă de sit] (site record source)
2. Arheologia Credinței. Cercetări arheologice la biserici bucureștene, II, Mistral și Semne, București, 2011 [Publicaţie]
3. Cleșiu, Sorin; Motei, Raluca, Cartierul evreiesc. Cercetări arheologice preventive în zona străzilor Iuliu Barasch și Cluceru Udricani, Revista Cercetări Arheologice și Numismatice, 4, Editura „Oscar Print”, București, 2018, 190-199 [Publicaţie]