Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.152
Name   Situl arheologic de la Bucureşti - Centrul Cartierului Evreiesc
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Landmark   Centrul Cartierului Evreiesc se află în centrul Bucureştiului, pe un teritoriu delimitat de străzile Sfânta Vineri la sud şi vest, Bulevardul Corneliu Coposu la nord-vest, strada Matei Basarab la nord şi Bulevardul Mircea Vodă la est.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Zona cercetată a pus în lumină existenţa mai multor fundaţii ale unor clădiri demolate în perioade istorice distincte (sistematizările interbelice şi demolările din perioada comunistă). Clădirile dispărute compuneau peisajul vechiului cartier evreiesc. Intersecţia Bulevardului Corneliu Coposu cu actula str. Sf. Vineri, reprezenta punctul zero al cartierului evreiesc dispărut în mare parte în perioada comunistă. Distrugerile, care au urmat axa est-vest a oraşului, nu au afectat numai clădirile, ci şi trama stradală, parte a unui ţesut urban dezvoltat de-a lungul veacurilor. Zona mărginită de str. Iuliu Barasch, Clucerul Udricani, Olteni, păstrează clădiri Art Deco în stil eclectic sau neo românesc şi reprezintă astăzi o mică parte din imaginea trecută a unui cartier eminamente dispărut.
Notes   Prin cercetările arheologice viitoare, documentarea din teren ar putea reprezenta o formă de restitutio ca singură formă de punere în valoare din punct de vedere istoric şi s-ar aşeza alături de zone deja incluse în categoria de sit arheologic, aşa cum spre exemplu este zona cartierului Uranus.
Site Surface   82.588 mp
State of preservation   precară / 03.12.2018
Natural hazards   Cutremur: 5 / 03.12.2018; Incendii: 1 / 03.12.2018
Human risk   Demolare: 3 / 03.12.2018; Afectare parţială: 5 / 03.12.2018; Vandalism: 1 / 03.12.2018
Ownership   privat şi public
Last record update   26.09.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Edificiu  Epocă modernă (sec. XVIII-XIX)   1682 

În timpul cercetărilor arheologice preventive din 2018 au fost descoperite mai multe structuri de zid, depuneri şi materiale arheologice din secolele XVIII-XIX, importante pentru istoricul zonei şi al Bucureştiului. Cercetarea arheologică preventivă nu a fost făcută exhaustiv, ci pe un spaţiu limitat (traseul îngust al şanţurilor de canalizare şi apă), astfel încât aceste structuri au generat o imagine incompletă a clădirilor identificate în timpul cercetării în mod particular şi a zonei în ansamblu.
Prima atestare documentară este la 1682 în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu când este construită prima sinagogă bucureşteană. Mijlocul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIII-lea când este recunoscută oficial comunitatea sefardă (iudeo-spanioli) şi mai târziu a comunităţii aşkenazilor (iudeo-polonezi) veniţi şi stabiliţi în Bucureşti.
Stratigrafia zonei este dominată de prefacerile prin care a trecut oraşul şi se prezintă a fi un amestec eterogen ce ţine de sistematizări şi demolări realizate în cel puţin două etape: în perioada interbelică cu ocazia planurilor generale de sistematizare (1921) şi în perioada comunistă, cu precădere la sfârşitul anilor ’80, când s-au făcut demolări masive.
Materiale şi tehnici de construcţie: ziduri din cărămidă, ţesute sau adosate, legate cu mortar de var.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2018

Muzeul Municiupiului București IGNAT Theodor-Aurelian
CLEȘIU Sorin

Bibliography
1. Cleșiu, Sorin, 2018 [Fişă de sit] (site record source)
2. Arheologia Credinței. Cercetări arheologice la biserici bucureștene, II, Mistral și Semne, București, 2011 [Publicaţie]
3. Cleșiu, Sorin; Motei, Raluca, Cartierul evreiesc. Cercetări arheologice preventive în zona străzilor Iuliu Barasch și Cluceru Udricani, Revista Cercetări Arheologice și Numismatice, 4, Editura „Oscar Print”, București, 2018, 190-199 [Publicaţie]
4. Ignat, Theodor et alii, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG]
 
 
Scroll