Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.42
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-I-s-B-17901
Name   Situl arheologic de la Bucureşti Biserica cu hramul Sf. Dumitru - Slobozia
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Bd. Dimitrie Cantemir
Landmark   Biserica Slobozia se află la intersecţia Bulevardului Mărăşeşti cu Bulevardul Dimitrie Cantemir.
Site Class   structură de cult; descoperire funerară; locuire
Site Type   edificiu religios; necropolă; aşezare
Description   În cercetările arheologice din jurul bisericii au fost descoperite urme ale unei aşezări şi ale unei necropole din secolele XVII - XIX. În curtea bisericii se păstrează o cruce ridicată de domnitorul Radu Leon, care o reface pe cea originară ridicată de tatăl său Leon Tomşa Vodă pentru a marca victoria împotriva boierilor conduşi de aga Matei (viitorul domn Matei Basarab) în 1631. S-a presupus că această cruce marca mormintele celor morţi în bătălie.
Last record update   16.02.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (1743)    

Clădirea bisericii care se păstrează şi azi are un plan triconc, cu un turn clopotniţă pe pronaos şi o turlă pe naos, cu vechiul pridvor închis şi unul nou din coloane din piatră sculptată.
Biserica a fost ridicată din zid în 1743 de către Constantin Bivel Vistierul Năsturel şi de către jupânesa Ancuţa, pe locul bisericii vechi ridicată de Radu Leon Vodă, care ridică biserică odată cu refacerea crucii. Biserica a avut parte de lucrări de restaurare în 1915, păstrându-se ce era vechi. Alte lucrări de restaurare au loc în 1928, când a fost pus beton de ciment la altar, au fost reparate tencuielile exterioare şi s-a vopsit trotuarul în jurul bisericii. În 1935, arhitectul E. Costescu, trimis de Comisiunea Monumentelor Istorice, a declarat că reparaţiile nu au fost conforme cu prevederile Comisiunii, astfel încât a fost declarată necesitatea unor noi lucrări de restaurare. În 1939 au loc noi lucrări, când pereţii bisericii au fost spălaţi, restaurându-se şi pictura, reparându-se temeliile, a crăpăturilor zidurilor, au fost cuăţate tâmplele bisericii, precum şi icoanele, refacându-se şi pictura frescei. O nouă restaurare a avut loc în 1956-1957.

 
Necropolă  Epoca medievală şi modernă (Sec. XVII-XIX)    

A fost cercetat cimitirul bisericii din secolele XVIII-XIX precum şi înmormântări în curtea bisericii. În anul 1963 au fost descoperite 178 de morminte, din care 58 având în inventar monede şi bijuterii. Unele morminte au străpuns construcţia poligonală din jurul crucii.

B-I-m-B-17901.01; B-I-m-B-17901.02 
Cruce  Epoca medievală (Sec. XVII-XVIII)    

Domnitorul Leon Tomşa Vodă ridică aici o cruce pentru a marca victoria împotriva boierilor conduşi de aga Matei (viitorul domn Matei Basarab) în 1631. Fiul său, domnitorul Radu Leon, o reface pe cea originară ridicată de tatăl său - este crucea care se păstrează şi azi. Lângă crucea domnitorului Leon au fost surprinse fundaţiile unei construcţii, demantelată la un moment dat, ce părea a fi avut rol de protecţie a crucii. Construcţia era amplasată pe pământ viu neumblat, dovedind că este cea mai veche construcţie din acest loc. Postamentul crucii şi conturul poligonal prezintă aceeaşi structură, material şi tehnică de construcţie.

B-I-m-B-17901.03 
Biserică  Epoca medievală (Sec. XVII)    

O biserică din cărămidă a fost ctitorită aici de către domnitorul Radu Leon, între 1664-1665, cu scopul comemorării victoriei tatălui său, Leon Comşa, asupra lui Matei Basarab. Fundaţiile acestei biserici au fost puse în evidenţă de cercetările arheologice în 1962. Avea un plan dreptunghiular, cu naos, pronaos şi altar. Peste această biserică a fost construită cea nouă, de către boierul Herescu Năsturel.

 
Atelier meşteşugăresc  Epoca medievală târzie (Sec. XVIII)    

În partea de sud a edificiului a fost descoperită o construcţie cu lungimea de 8 m şi lăţimea de 5 m. În interiorul camerei au fost găsite trei cuptoare, ale căror bolţi au fost distruse în sec. XIX. Inventarul descoperit dovedeşte existenţa aici a unui atelier meşteşugăresc, posibil o fierărie care deservea mahalaua Slobozia în sec. XVIII.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1962-1963

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti TURCU Mioara

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 543, poz. 1301; p. 630, poz. 2433 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Situl arheologic Biserica cu hramul Sf. Dumitru, Naşterea Domnului - Slobozia de la Bucureştii", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 42, Imprimeria Națională, 1921-1953, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0632-biserica-slobozia-str-leon-voda-nr-3/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Situl arheologic Biserica cu hramul Sf. Dumitru, Naşterea Domnului - Slobozia de la Bucureşti", Mapa nr. 23, 1939, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0669-biserica-sf-dumitru-slobozia-strada-leon-voda-3-crucea-lui-leon-voda/ [Document de arhivă] (site record source)
4. Ionnescu-Gion, G. I., Istoria Bucurescilor, 1899, 216 [Publicaţie] (site record source)
5. Ignat, Theodor et alii, Studiu arheologic. Teritoriul administrativ al Sectorului 4, 2019 [PUG]
6. Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Basilica, 2017, 485-486 [Publicaţie]
7. Popescu, Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1962, 7, Bucureşti, 1963, 584, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107120-les-fouilles-archeologiques-dans-la-republique-populaire-roumaine-en-1962--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--7-1963 [Publicaţie]
8. Popescu, Dorin, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumanie en 1963, 8, Bucureşti, 1964, 403, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107263-les-fouilles-archeologiques-dans-la-republique-populaire-roumanie-en-1963--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--8-1964 [Publicaţie]
9. Turcu, Mioara, Considerații arheologice asupra complexului de la Biserica Slobozia, Glasul Bisericii, XXIX, 7-8, București, 1970, 777-780 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll