Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.42
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-I-s-B-17901
Name   Situl arheologic Biserica cu hramul Sf. Dumitru, Naşterea Domnului - Slobozia de la Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Bulevardul Dimitrie Cantemir
Landmark   Biserica "Sf. Dumitru, Naşterea Domnului", cunoscută şi ca Biserica Slobozia, se află între Bulevardul Mărăşeşti şi Bulevardul Dimitrie Cantemir.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; necropolă
Last record update   18.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă    

Biserica a fost ctitorită de către domnitorul Radu Leon, între 1664-1667, cu scopul comemorării victoriei tatălui său, Leon Comşa, asupra lui Matei Basarab. Înainte de construirea bisericii, a fost mai întâi ridicată o cruce de piatră, pe 20 februarie 1632. Biserica a fost reparată în 1744 de către Constantin Bivel Vistierul Năsturel şi de către jupânesa Ancuţa. Biserica a avut parte de lucrări de restaurare în 1915, păstrându-se ce era vechi. Alte lucrări de restaurare au loc în 1928, când a fost pus beton de ciment la altar, au fost reparate tencuielile exterioare şi s-a vopsit trotuarul în jurul bisericii. În 1935, arhitectul E. Costescu, trimis de Comisiunea Monumentelor Istorice, a declarat că reparaţiile nu au fost conforme cu prevederile Comisiunii, astfel încât a fost declarată necesitatea unor noi lucrări de restaurare. În 1939 au loc noi lucrări, când pereţii bisericii au fost spălaţi, restaurându-se şi pictura, reparându-se temeliile, a crăpăturilor zidurilor, au fost cuăţate tâmplele bisericii, precum şi icoanele, refacându-se şi pictura frescei. În urma cutremurului din 1940, biserica a avut nevoie de noi reparaţii, iar pe data de 27 octombrie 1948, a fost trimis un deviz ce menţiona aprobarea lucrărilor.

 
Necropolă  Epoca medievală        
Aşezare  Epoca medievală        

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 543, poz. 1301; p. 630, poz. 2433 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Situl arheologic Biserica cu hramul Sf. Dumitru, Naşterea Domnului - Slobozia de la Bucureştii", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 42, Imprimeria Națională, 1921-1953, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0632-biserica-slobozia-str-leon-voda-nr-3/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Situl arheologic Biserica cu hramul Sf. Dumitru, Naşterea Domnului - Slobozia de la Bucureşti", Mapa nr. 23, 1939, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0669-biserica-sf-dumitru-slobozia-strada-leon-voda-3-crucea-lui-leon-voda/ [Document de arhivă] (site record source)
4. Ionnescu-Gion, G. I., Istoria Bucurescilor, 1899, 216 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll