Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.121
Name   Situl arheologic Biserica Sf. Troiţă - Brezoianu din Bucureşti (Popa Stoica-Sterpu)
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Landmark   Situl se află în Piaţa Walter Mărăcineanu, între strada Brezoianu şi strada Ion Câmpineanu.
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; necropolă
Description   Biserica Sf. Troiţă "Brezoianu" a fost unul dintre lăcaşurile de cult demolate în anii 1959-1960 pentru realizarea unui ansamblu de blocuri în Piaţa Sălii Palatului.
Last record update   17.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie    

Ridicată probabil pe locul unei biserici mai vechi în mahalaua Popa Stoica, edificiul din cărămidă a fost construit în 1710 de către clucerul Mănăilă Mărăcineanu pe locul donat de Pătraşcu Brezoianu. În timp numele mahalalei a fost schimbat din Popa Stoica în Brezoianu. Biserica A fost refacută după cutremurul din 1940 şi bombardamentele din 1944.

Săpăturile arheologice din 1959-1960 în partea de vest a bisericii au permis investigarea fundaţiilor ce aveau o înălţime de cca. 1,50 m şi o grosime de 1,40 m, ridicate peste un pat de mortar gros de 3-4 cm sub care erau bătuţi ţăruşi de lemn cu diametre cuprinse între 8-12 cm.

 
Necropolă  Epoca medievală târzie    

În pridvor şi în imediata apropiere a bisericii au fost descoperite, în timpul cercetărilor arheologice din 1960, morminte care, pe baza inventarului funerar (obiecte de port şi podoabă şi monede), au fost datate în sec. XVIII-XIX.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 1960

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti PANAIT I. Panait

Bibliography
1. Darie, Adelina Elena, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București, 2019 [PUG] (site record source)
2. Panait, Panait I., Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capitală, Cercetări arheologice în Bucureşti, I, 1963, 139-178, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64952-observatii-arheologice-pe-santierele-de-constructii-din-capitala--cercetari-arheologice-in-bucuresti--1-i-1963 [Publicaţie]
 
 
Scroll