Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.07
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-I-s-B-17864
Name   Situl arheologic de la Bucureşti - Băneasa - La stejar
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Place   Băneasa - La stejar
Landmark   Situl se află în cartierul Vatra Nouă, pe platoul unei terase înalte a malului nordic al Lacului Griviţa şi la sud de Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti.
Hydrographic landmark - name   Griviţa
Hydrographic landmark - type   lac
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire urbană
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Staţiunea arheologică Băneasa-La Stejar a intrat în literatura de specialitate datorită descoperirii acolo, în anul 1929, a unei aşezări din epoca bronzului, aparţinând culturii Tei 1. Descoperitorul ei, Dinu V. Rosetti, distinge, cu această ocazie, o nouă fază a culturii Tei, pe care o denumeşte faza Stejar 2. Tot atunci el semnalează şi existenţa, în acelaşi loc, a unor aşezări din prima epocă a fierului şi din sec. IV-VI p.Chr.
Notes   Amplasarea sitului corespunde localizării planului siturilor arheologice, aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti din 2000, poziţionare care corespunde însă cu situl denumit Băneasa Alba (GAS Mogoşoaia, Secţia Alba) cercetat în 1960 (Panait, P.I)., în timp ce situl Băneasa - La stejar ar fi localizat, conform aceloraşi surse, la cca 750 m S-E, în aval. Această situaţie este confirmată şi de cercetări recente (Boroneanţ, A., 2021)
Discoverer   Dinu V. Rosetti
Date of discovery   1929
Last record update   20.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI - VII p. Chr.) neprecizată     B-I-m-B-17864.01 
Aşezare  Hallstatt neprecizată     B-I-m-B-17864.02 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei     B-I-m-B-17864.03 
Aşezare  La Tène (sec. II-I a.Ch.) getică      
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X) Dridu      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2011

Muzeul Municipiului Bucureşti MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
VINTILĂ Camelia-Mirela
2. cercetare preventivă 2007

Muzeul Municipiului București CIOCĂNEL Camelia Mirela
MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
NESTORESCU Cristian
PÎRVULESCU Cosmin Dan
ZAMBORY Mihaly-Tibor
Muzeul Naţional de Istorie a României VASILE Sandu Gabriel
3. cercetare sistematică 1962-1963

Muzeul Municipiului București CONSTANTINIU Margareta
LEAHU Valeriu

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 442, poz. 17-20 [Ordin MCC] (site record source)
3. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3836 [Publicaţie]
4. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4820&d=Bucuresti-Soseaua-Gheorghe-Ionescu-Sisesti-nr-201-tarla-189-parcela-10-2011 [Publicaţie]
5. Vintilă, Camelia Mirela, Măgureanu, Despina, Notă asupra descoperirilor de sec. II - I a. Chr. din situl arheologic 'Băneasa - La Stejar', Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, 4, 2012, 183-196, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=255042 [Publicaţie]
6. Rosetti, Dinu V., Câteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor, 1932, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=9024-cateva-asezari-si-locuinte-preistorice-din-preajma-bucurestilor--1932 [Publicaţie]
7. Constantiniu, Margareta, Şantierul arheologic Băneasa - Străuleşti. 1. Aşezarea autohtonă prefeudală de la Băneasa (La Stejar), Cercetări Arheologice în Bucureşti, 2, 1965, 75-238, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64961-santierul-arheologic-baneasa-straulesti--cercetari-arheologice-in-bucuresti--2-ii-1965 [Publicaţie]
8. Vintilă, Camelia Mirela, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București, 2019 [PUG]
9. Boroneanț, Adina et alii, Alba sau Băneasa - La Stejar? Reidentificarea unui sit arheologic din nord-vestul Bucureștiului, Materiale şi cercetări arheologice, 17, 2021, 267-328, https://www.persee.fr/doc/mcarh_1220-5222_2021_num_17_1_2160 [Publicaţie]
10. Constantiniu, M., Panait, I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii-Noi din 1960, Cercetări arheologice în Bucureşti, I, 1963, 77-138, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64951-sapaturile-de-la-bucurestii-noi-din-1960--cercetari-arheologice-in-bucuresti--1-i-1963 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll