Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.199
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-19681
Name   Situl arheologic de la Bucureşti - Biserica Sfinţii Apostoli - Strada Vânători - Str. Apolodor
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Site Class   locuire; structură de cult
Site Type   aşezare; edificiu religios
Description   Situl cuprinde vestigiile arheologice ale mânăstirii Târnovului, denumită ulterior Sfinţii Apostoli, incluzând chiliile acesteia descoperite pe strada Vânători şi imobilele descoperite pe strada Apolodor atribuite curţii boierilor Dudescu.
Last record update   27.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVII)    

O primă biserică din lemn a fost construită în acest loc probabil în a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi era închinată mănăstirii Târnovului - Bulgaria. Mănăstirea a fost prădată în februarie 1566 de slujitori răsculaţi, şi "arsă de mâna unui duşman" înainte de februarie 1677. În 1705 a fost restaurată de mitropolitul Sofiei, Axentie, când a fost reparată pardoseala şi a fost refăcut nartexul, conform pisaniei din 1705. Conform pisaniei din 10 iulie 1715, un lăcaş din piatră a fost apoi ctitorit de Matei Basarab, căruia i se fac reparaţii şi i se adaugă o clopotniţă în timpul lui Ştefan Cantacuzino. După domnia lui Matei Basarab, mănăstirea a fost cunoscută în acte drept mănăstirea Sfinţii Apostoli.
În 1922-1923 Comisiunea Monumentelor Istorice a acordat o sumă pentru repararea tencuielii bisericii şi acoperirea acesteia. Între 1923-1925 au fost efectuate lucrări de consolidare a bisericii, precum învelirea corpului bisericii şi casei scării cu cea mai bună tablă existentă, zincată, a fost desfiinţat frontonul, s-au pus jghiaburi şi burlan din aceeaşi tablă. A fost desfiinţată turla pantocratorului, faţada bisericii a fost tencuită de la patul turlei până la trotuar, iar soclul a fost tencuit cu var alb. Au fost curăţate coloanele bisericii, iar biserica a fost înconjurată de un grilaj, soclu şi stalpi de beton. Pe 17 noiembrie 1926 a fost aprobată introducerea luminii electrice în biserică, iar în 1926-1927 se alocă fonduri pentru noi renovări şi se începe executarea turlei pantocratorului. În 1935 au fost efectuate lucrări de restaurare a picturilor din biserică. Alte reparaţii au fost realizate în 1949, 1952, 1957, 1960, 1967. Între 1974-1976 a fost restaurat exteriorul în întregime. Alte reparaţii şi lucrări de consolidare au fost realizate după cutremurul din 1977.

B-II-m-A-19681.01 
Chilie  Epoca medievală (sec. XVII)    

Mânăstirea era înzestrată cu chilii construite în timpul lui Matei Basarab şi refăcute sub Ştefan Cantacuzino. Au fost demolate în sec. XIX. Cercetările arheologice din anii 1950 au descoperit fundaţiile sălii de mese a călugărilor mânăstirii în curtea imobilelor din str. Vânători nr. 4 şi Sf. Apostoli nr. 36. În estul curţii biserici în spatele actualei case parohiale, au fost descoperite o fracţiune din aripa de est a chiliilor şi anume o mare sală pardosită cu cărămizi, cât şi alte ziduri şi pavaje. În aceeaşi construcţie se află şi o pivniţă, din care s-a găsit o parte, acoperită cu o frumoasă boltă semicilindrică.

B-II-m-A-19681.03 
Casă boierească  Epoca medievală târzie (Sec. XVII)    

Ruinele casei Dudescu au fost descoperite şi cercetate arheologic în anii 1950, în strada Apolodor, nr 13 -15. Prima clădire a reşedinţei boiereşti a fost construită în jurul anului 1630 de către marele postelnic Constantin Cantacuzino şi ajuns, prin mariajul urmaşilor săi, în familia Dudescu, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Cercetările arheologice au arătat că locuinţa avea 51 m lungime de la sud la nord, ocupând o suprafaţă de cca 970 metri pătraţi. În plus existau şi dependinţe, ateliere, magazii. Clădirea a fost construită în patru faze: secolul al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, primele trei decenii ale secolului al XIX-lea. Locuinţa a fost probabil grav afectată de cutremurele din secolul XIX. Partea cea mai veche, cea care datează din secolul al XVII-lea, cuprinde două beciuri mari şi adânci şi şase camere de locuit. Beciurile erau acoperite cu bolţi semicilindrice, din care una s-a păstrat în întregime.

 
Zid  Epoca medievală târzie    

Curtea locuinţei Dudeştilor era apărată de ziduri înalte, din care au fost descopeite în cercetările arheologice câteva bucăţi aflate în latura de nord şi de sud. Zidurile dinspre nord erau prevăzute cu contraforţi şi aveau o deschidere care servea drept poartă principală de intrare în curtea locuinţei.

 
Atelier de fierărie  Epoca medievală târzie    

În curtea din strada Apolodor nr. 15 a fost cercetat un atelier de fierărie, care a avut unele suprafeţe pavate cu cărămizi şi altele cu mortar şi cărămizi fragmentare care indicau un nivel de călcare al încăperii la adîncimea de 1,10 — 1,15 m sub solul actual. Pe suprafaţa pavată s-au observat, de o parte, piroane de fier, fixate între cărămizi, care au sprijinit în trecut instalaţii de lucru din lemn sau metal ale fierăriei, pe altă parte, un strat de zgură neagră gros de 0,04 — 0,06 m şi numeroase unelte de fier precum: cleşte de forjă, pile, polonic, dorn, vergele, scoabe, piroane etc., cât şi ceramică din secolul XVIII. A fost descoperită, în exteriorul imobilului, o vatră de forjă care slujea pentru pregătirea şi arderea obiectelor de metal care erau apoi prelucrate în fierăria vecină.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1956-1959

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti CANTACUZINO Gheoghe

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 597, poz. 2003 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica Sfinţii Apostoli de la Bucureşti" intre 1919-1947, Mapa nr. 23, Fascicula nr. 8, Imprimeria Centrală, 1919-1947, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0543-biserica-sf-apostoli-bucuresti-str-sf-apostoli-nr-1/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Dan Toma Dulciu, Efemeride istoriografice, Pisanii Bucureștene Recente, 2016, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
4. Cantacuzino, Gheorghe, Cercetări arheologice pe dealul Mihai Vodă și împrejurimi, Bucureștii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice (coord Ionașcu, I.), 1959, 123-127 [Publicaţie]
5. Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Basilica, București, 2017, 99-102 [Publicaţie]
6. Drăghiceanu, Virgil, Case vechi din Bucureşti. Casele Ciurcu, str. Labirint. Casele Dudescu, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, IX, 1-3, 1916, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=105775-case-vechi-din-bucuresti-casele-ciurcu-str-labirint-casele-dudescu--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-3-ix-1916 [Publicaţie]
7. Cantacuzino, Gheorghe, Săpăturile arheologice din București, Materiale şi cercetări arheologice, 8, 1962, 779-785, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1962_num_8_1_1337 [Publicaţie]
8. Cantacuzino, Gheorghe, Şantierul arheologic Bucureşti, Şantierul arheologic Bucureşti, 7, 1961, 663-669, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1961_num_7_1_1673 [Publicaţie]
9. Cantacuzino, Gheorghe, Şantierul arheologic Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, 6, 1959, 771-778, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1959_num_6_1_1251 [Publicaţie]
10. Florescu, George D., Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri între anii 1790-1791, 1935, 114-115 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll