Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.166
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-s-B-15164
Name   Situl arheologic de la Bucureşti - Căţelu - Malul stâng al Dâmboviţei
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Landmark   Situl este localizat la V de şoseaua Căţelu - Glina, pe partea de sud-vest a satului Căţelu, pe malul stâng al Dâmboviţei.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Land utility   agricultură, locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Situl este amplasat pe teritoriul a două UAT-uri, Glina şi Bucureşti, alocându-i-se două coduri RAN 179365.01 şi
179132.166.
State of preservation   precară / 09.03.2020
Last record update   20.09.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca migraţiilor timpurie (sec. III-IV p. Chr)    

 
IF-I-m-B-15164.01 
Aşezare  La Tène geto-dacică  

 
IF-I-m-B-15164.02 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Baza LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, p.1581, poz.152, Bucureşti, 2004 [Ordin MCC] (site record source)
3. Chirică V., Popovici-Baltă R., Cercetări arheologice de suprafață la sud de București, Materiale și cercetări arheologice, X, 1973, 353 [Publicaţie]
4. Mihai, Daniela, Studiu istoric de fundamentare a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Glina, judeţ Ilfov, 2011 [PUG]