Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code179132.29
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010B-I-s-A-17886
NameSitul arheologic de la Bucureşti - Militari - Câmpul lui Boja
CountyBucureşti
CommuneMunicipiul Bucureşti
City/Town/VillageBucureşti
AddressBucureşti, str. Câmpul lui Boja, sec. 6
PlaceMilitari - Câmpul lui Boja
LandmarkSitul arheologic se află în vestul oraşului, cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între aleea Lacul Morii la N şi str. Dâmboviţa la S, străpuns de canalul Argeş spre vest.
Geomorphologyterasă înaltă
Land utilitypăşune
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare şi necropolă
NotesSitul arheologic are o suprafat de cca. 12 hectare, fiind unul dintre cele mai cercetate din Municipiul Bucuresti. A dat numele culturii Militari-Chilia.
Date of discovery1958
Site Surface 12 ha
Last record update18.3.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic neprecizată   B-I-m-A-17886.08 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / III   B-I-m-A-17886.07 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei   B-I-m-A-17886.06 
aşezare  Hallstatt neprecizată    
Aşezare  La Tène (sec. IV - II a. Chr.) geto-dacică   B-I-m-A-17886.05 
Aşezare  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.) Chilia - Militari Au fost descoperite bordeie şi gropi de provizii. B-I-m-A-17886.04 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. V-VII) Ipoteşti - Cândeşti Locuinţele cercetate au forme rectangulare sau poligonale (CPL1, 2, 8, 10, 11) . Ele sunt semiadâncite în nivelul de cultură din epoca bronzului şi nivele sterile arheologic. În interiorul acestora au fost identificate şi cercetate instalaţii de foc, respectiv vetre ovale şi cuptoare în formă de potcoavă, scobite într-un bloc de lut cruţat. Menţionăm, faptul că în timp ce în CPL 1 şi CPL 2 există vetre de foc, în CPL 8, 10, 11 există cuptoare scobite într-un bloc de lut cruţat. Acestei perioade îi aparţin şi o serie de gropi rotunde în plan (CPL 3, 9, 12), cu puţin material arheologic în inventarul lor.
Complexele identificate se încadrează în cronologia largă a culturii Ipoteşti-Cândeşti (secolele V-VII), dar ele pot fi datate restrâns în secolele V-VI. Argumente în acest sens sunt materialele arheologice (Pl.3/4-8) descoperite unele forme de vase modelate cu mâna liberă, prezenţa vaselor modelate la roată din pastă fină de culoare cenuşie, respectiv din pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie, specifică perioadei anterioare a culturilor Militari-Chilia şi Sântana de Mureş-Cerneahov, care au analogii în campaniile arheologice anterioare din acest sit.
B-I-m-A-17886.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX-XI) neprecizată   B-I-m-A-17886.02 
Aşezare  Epoca modernă (sec. XVIII-XIX) neprecizată   B-I-m-A-17886.01 
Mormânt de incineraţie  Hallstatt neprecizată    
mormânt de înhumaţie  Epoca modernă (sec. XIX)   Mormânt de inhumaţie, dublu, este amplasat în partea de sud al lui S4 şi în martorul dintre S4 şi S6, în dreptul caroului 7, la 10 cm nord-est de cuptorul lui Cpl 10. Groapa este aproximativ ovală, cu dimensiunile de: 1,7 X 1 m. Orientarea mormântului este E-V. În groapă au fost aşezaţi doi indivizi adulţi, denumiţi M1 (partea de S) şi M2 (partea de N), ambii au fost descoperiţi în conexiune anatomică. În zona falangelor de la mâna dreaptă a M2 am descoperit o monedă perforată de bronz, de mici dimensiuni (emisiune Mahmud al II-lea, 1808-1839). Iar în spatele craniului, la demontare a fost găsit un ac din bronz de păr. Mormântul descoperit aparţine cimitirului satului Boja, identificat cartografic în această arie.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2015
Name Forename Role
NEGRU Mircea 3
ENE Eduard Silviu 2
GAVRILĂ Elena 2
SCHUSTER Cristian 1
Institution Role
IAB 1
MM Bucureşti 2
U Spiru Haret 3
2. cercetare preventivă 2012
Name Forename Role
NEGRU Mircea responsabil științific
HĂLMĂGEANU Cătălin membru colectiv
SHUSTER Cristian membru colectiv
Institution Role
IAB 1
USH București 2
3. cercetare de salvare 2005
Name Forename Role
TEODOR Silviu 2
NEGRU Mircea 1
Institution Role
IAB 1
MNIR 2
Univ. Spiru Haret 2
4. cercetare sistematică 2004
Name Forename Role
NEGRU Mircea
SCHUSTER Cristian
Institution Role
MMB 1
IAB 2
Univ. Spiru Haret Bucureşti 2
5. cercetare sistematică 1999
Name Forename Role
NEGRU Mircea responsabil
Institution Role
MM Bucureşti 1

Bibliography
1. Negru, Mircea, Descoperiri arheologice în aşezarea din evul mediu timpuriu de la Bucureşti-Militari ,, Câmpul lui Boja", Bucureşti, 17, 2003, 64-71 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, p. 21, nr. 27, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=927 [Publicaţie] (site record source)
4. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 64-66, nr. 36, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1895 [Publicaţie] (site record source)
5. Negru, Mircea, Bucureşti-Militari, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Negru, Mircea, Bucureşti-Militari, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
7. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 449-450, poz. 99-107 [Ordin MCC] (site record source)
8. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=597 [Publicaţie]
9. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=483 [Publicaţie]
10. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1573 [Publicaţie]
11. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2186 [Publicaţie]
12. Haită, Constantin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=371 [Publicaţie]
13. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1307 [Publicaţie]
14. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3080 [Publicaţie]
15. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3609 [Publicaţie]
16. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3837 [Publicaţie]
17. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=63 [Publicaţie]
18. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4213 [Publicaţie]
19. Negru, Mircea, 2007 [Fişă de sit]
20. Negru, Mircea, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 126-128, Pl. 1, Pl. 2, Pl. 3/1, Pl. 3/2, Pl. 3/3, Pl. 3/4, Pl. 3/5, Pl. 3/6, Pl. 3/7, Pl. 3/8., http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5568&d=Bucuresti-Militari--Campul-lui-Boja-2015 [Publicaţie]
21. Leahu, Valeriu, Săpăturile arheologice de salvare de la Giuleşti-Sârbi, Cercetări Arheologice București, 1, Muzeul de Istorie a Orașului București, 1963, 179-219 [Publicaţie]
22. Negru, Mircea, Militari-Câmpul Boja Series. III. Settlements of 2nd - 4th centuries AD, III, Târgoviște, 2007 [Publicaţie]
23. Negru, Mircea; Bădescu, Alexandru; Cuculea-Sandu, V, Militari Câmpul Boja, series VI, Settlements dating from 5th to 7th centuries AD (Archaeological Excavations since 1958 up to 2005, VI, București, 2009 [Publicaţie]
24. Negru, Mircea; Schuster, Cristian; Moise, Dragoș, Militari-Câmpul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureştilor, București, 2000 [Publicaţie]
25. Sandu, Vasilica, Cercetări arheologice în zona Lunca-Bârzeşti, Cercetări Arheologice București, IV, 1992, 163-195 [Publicaţie]
26. Negru, Mircea, Formular pentru solicitarea eliberării autorizației de cercetare arheologică preventivă, 2015 [Document de arhivă]