Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   128454.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   OT-II-m-B-08691
Name   Biserica cu hramul Sf. Nicolae de la Buiceşti
County   Olt
Commune   Priseaca
City/Town/Village   Buiceşti
Landmark   Biserica se află în partea central - estică a satului Buiceşti, pe malul stâng al pârâului Dârjov, la cca 150 de metri vest-nord-vest de cimitir.
Hydrographic landmark - name   Dârjov
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Ownership   privat
Owner   Episcopia Râmnicului
Last record update   23.02.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1770)    

Biserică de plan dreptunghiular, cu absidă decroşată şi clopotniţă pe pronaos. Faţadele sunt împărţite în două registre inegale de un triplu brâu de secţiune semicirculară, respectiv rectangulară. Soclul înalt este delimitat de un profil. Paramentul este decorat cu asize de cărămidă aparentă în alternanţă cu panouri de tencuială. Clopotniţa octogonală îmbrăcată în tablă are bază pătrată. Paramentul cu asize din cărămidă aparentă şi panouri de tencuială se întâlneşte şi la biserici din secolul XVI, dar este tipic pentru bisericile din secolul XVII.Virgil Drăghiceanu, într-un articol publicat în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pe anul 1915, în care cere declararea bisericii ca monument istoric, consideră că biserica datează din secolul XVI fiind ctitorie a boierilor Buzeşti. Aceeaşi datare este susţinută de Ion Ionaşcu în lucrarea sa Biserici, chipuri şi monumente din Olt, vol 1, p. 6.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Olt, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2090, poziția 296, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-OT.pdf [Baza LMI] (site record source)
2. Drăghiceanu, Virgil, Biserica din Buicești, com Buicești - Olt, Anuarul Comisiunii Monumente Istorice, București, 1915, 74 - 76, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=7970-anuarul-comisiunii-monumentelor-istorice--1915 [Publicaţie]
3. Ionașcu, Ion, Biserici, chipuri și documente din Olt, Editura Ramuri, Craiova, 1934, 4 - 23, https://www.academia.edu/30008124/Biserici_chipuri_%C5%9Fi_documente_din_Olt_Volumul_1 [Publicaţie] (site record source)
4. Biserica ortodoxă "Sfântul Dumitru", Arhiva DMI, București, 1915, https://culturalia.ro/search/6774fa45-0192-41da-a3c9-c43b3dcdfe00/view [Document de arhivă]
 
 
Scroll