Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   17067.01
Name   Necropola tumulară din prima epoca a fierului de la Buneşti - Guia
County   Argeş
Commune   Mălureni
City/Town/Village   Buneşti
Place   Guia
Landmark   Necropola se află în extravilanul satelor Buneşti şi Valea Mărului, la sud-est de satul Buneşti, la 500 m sud-vest faţă de Balastiera Zărneşti, pe tarlaua dintre DJ 703I (Mălureni-Brădetu) şi râul Vîlsan, pe malul vestic al râului Vâlsan, pe terasa inundabilă a acestui râu şi în lunca formată între râurile Argeş şi Vâlsan.
Hydrographic landmark - name   Vâlsan
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă, luncă
Land utility   agricultură
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă
Description   În lunca dintre DJ703I şi albia râului se observă în arătură cca. 19 concentrări de bolovani. Diametrul unei astfel de concetrări nu depăşeşte 10 m, cele mai multe măsurând 5-8 m. Gruparea pietrelor în aceste formaţiuni precum şi dispunerea lor în teren sunt specifice unei necropole apaţinând grupului cultural Ferigile. Concentrările de pietre reprezintă mantaua tumulilor. În plan, mormitele tumulare par a se grupa pe direcţia nord-sud. Materiale ceremice nu au fost observate, ci numai concentrările de pietre. Bolovani sunt de râu şi au dimensiuni medii (10-15 cm).
Notes   Se impun măsuri urgente de protejare, întrucât vestigiile sunt afectate permanent de lucrările agricole.
Situl arheologic se întinde şi pe suprafaţa localităţii Valea Mărului, com. Budeasa, jud. Argeş, fiind înregistrat în baza de date RAN cu codul de sit 14913.01.
Primele ştiri despre existenţa unor vestigii de natură arheologică la sud de satul Buneşti le avem de la dascălul şcolii Măniceşti, Alecu Sterioiu, care la 27 august 1871 a răspuns la Chestionarul arheologic lansat de Al. Odobescu. El precizează: „în lunca vecinei comune Vâlcelele, unde se zice Capu Piscului, vizavi de şoseaua judeţeană ar fi fost un oraş tot din vechime unde se vede nişte bolovani amestecaţi cu pământ, dar alte semne nu se mai cunoaşte”.
în 1977, Eugenia Popescu a efectuat un sondaj de verificare într-o necropolă de tip Ferigile „de la Vâlcelele” (nu este clar dacă este vorba de această necropolă sau un alt grup de morminte), dar rezultatele lui nu au fost publicate.
Discoverer   Alecu Sterioiu
Date of discovery   1871
Site Surface   1,3 ha
State of preservation   medie / 06.06.2018
Natural hazards   Cutremur: 1 / 06.06.2018; Inundaţii: 4 / 06.06.2018; Ploi acide: 1 / 06.06.2018; Foc natural: 3 / 06.06.2018; Animale: 3 / 06.06.2018; Insecte: 1 / 06.06.2018; Tornade: 1 / 06.06.2018; Exces de apă în sol: 3 / 06.06.2018; Exces de salinitate în sol: 3 / 06.06.2018; Exces de aciditate în sol: 3 / 06.06.2018
Human risk   Demolare: 1 / 06.06.2018; Afectare parţială: 3 / 06.06.2018; Vandalism: 1 / 06.06.2018; Furturi: 1 / 06.06.2018; Incendii provocate: 3 / 06.06.2018
Ownership   privat
Last record update   30.09.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă tumulară  Hallstat târziu-La Tène timpuriu (sec. VII-VI a.Chr.) Ferigele  

Au fost descoperite 19 morminte tumulare.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2018 * MĂNDESCU Dragoș
* PĂDURARU Marius
* DUMITRESCU Ion
Muzeul Județean Argeș * *

Bibliography
1. Măndescu, Dragoș, 2018 [fișă de sit] (site record source)
2. Biblioteca Academiei Române, ms. rom. 223, f. 297 [Document de arhivă]