Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code152341.01
NameSitul arheologic de la Buzescu I - (Centura ocolitoare a municipiului Alexandria)
CountyTeleorman
CommuneBuzescu
City/Town/VillageBuzescu
Addresssat Buzescu, com. Buzescu, jud. Teleorman
PlaceBuzescu I - (Centura ocolitoare a municipiului Alexandria)
LandmarkSitul se află la circa 1 km nord de comuna Buzescu, între km 12+180 şi km 12+340 al Centurii ocolitoare a municipiului Alexandria
Site Classlocuire
Site Typeaşezare
NotesDatorită întinderii suprafeţei conservate, situl a fost împărţit în două zone, Buzescu 1 vest şi Buzescu 1 est, despărţite de un pod de beton.
DiscovererSitul a fost identifi cat în vara anului 2011, în urma decapării mecanizate a traseului viitoarei centuri ocolitoare a municipiului Alexandria.
Date of discovery2011
State of preservationmedie / 19.10.2018
Human riskAfectare parţială: 3 / 19.10.2018
Last record update19.10.2018
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
  preistorie, epoca medievala (A fost identifi cată o locuire plană pluristratificată din epoca metalelor şi medievală.)   Cpl. 1-4: în partea de vest a zonei, patru vetre, din care s-a păstrat
lutuiala arsă; Cpl. 5, 10, 11: Gropi în S 1; Cpl. 6: groapă de mari
dimensiuni în limita de vest a Casetei 1; Cpl. 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17,
17A, 18: gropi surprinse în S 3; Cpl. 19, 21: cuptor care suprapunea
o groapă, în Caseta 1; Cpl. 20: groapă descoperită în S 4; Cpl. 23:
groapă descoperite la vest de Cpl. 1-4; Cpl. 24, 25, 26, 27, 28: gropi
descoperite în S 5; Cpl. 29, 30: gropi descoperite în S 6; Cpl. 31:
groapă descoperită în S 7; Cpl. 32: groapă descoperită în S 8. După
cum reiese din enumerarea de mai sus, majoritatea complexelor
descoperite sunt gropi. Umplutura acestora a constat în general
din sediment cenuşiu, cu nisip şi pietriş, în care s-au găsit cantităţi
variabile de fragmente ceramice, oase, silex, cărbune, aparţinând
sfârşitului epocii bronzului, Hallstatt-ului, precum şi secolelor VI-VII.

Au fost deschise mecanizat 8 secţiuni.
Cinci dintre ele au fost orientate E-V, şi se plasau astfel (de la nord la
sud): S 1 (2 x 35 m), S 4 (2 x 30 m), S 3 (2 x 30 m), S 2 (2 x 40 m),
S 5 (2 x 10 m, în prelungirea S 3). Trei secţiuni au fost trasate N-S
şi se plasau după cum urmează (de la est la vest): S 6, S 7, S 8. De
asemenea, a fost trasată Caseta 1 în partea de est a sitului, iniţial de
3 x 3 m, fi ind apoi extinsă cu 3 x 3 m spre vest. În situaţia în care au
fost surprinse gropi ce intrau în pereţii sondajelor, au fost deschise
casete pentru a surprinde limitele acestora.
 
  preistorie si perioada medievala   În partea Buzescu 1 est au fost deschise trei secţiuni două
de 2 x 20 m (S 1 şi S 2) şi una de 3 x 40 m (S 3). Au fost cercetate
4 complexe: Cpl. 1: cuptor cu vălătuci; Cpl. 2: cuptor în care au fost
descoperite fragmente ceramice decorate cu bandă de incizii; Cpl. 3:
cuptor/vatră? Au fost descoperite urme de arsură, dar identifi carea
tipului de complex este difi cilă, integritatea sa fi ind serios afectată
în timpul decapării; Cpl. 4: cuptor în a cărui umplutură au fost
descoperite cărămizi.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2011
Name Forename Role
BEM Cătălin 3
OPRIȘ Vasile 3
TORCICĂ Ion 2
MIREA Pavel 2
SCHUSTER Christian 1
DOBOȘ Adrian 1
SÂRBU Dorin 1
GHENGHEA Alexandra 1
CONSTANTIN Monica 1
MIDVICHI Natalia 1
Institution Role
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti 1
Muzeul Judeţean Teleorman 2
Muzeul Naţional de Istorie a României 3

Bibliography
1. 160. Buzeşti, com. Buzescu, jud. Teleorman (Centura ocolitoare a municipiului Alexandria), Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2012, 282-283, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4874&d=Buzescu-Teleorman-Buzescu-1-2011