Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   161400.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05753
Name   Situl arheologic de la Calfa - TOP 165
County   Tulcea
Commune   Topolog
City/Town/Village   Calfa
Place   TOP 165
Landmark   Situl se află în imediata apropiere a localităţii Calfa, zona de nord, pe un platou.
Hydrographic landmark - name   Topolog
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   podiş
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   În studiul istoric realizat în anul 1999 de către Florin Topoleanu se preciza că în partea de N a localităţii Calfa şi în afara acesteia, au apărut fragmente ceramice eneolitice, din epoca bronzului şi sec. V-III a.Chr., însă autorii studiului istoric din anul 2019 au asociat materialul eneolitic cu aşezarea atribuită culturii Gumelniţa menţionată de E. Comşa într-un articol publicat, în anul 1971, în revista Peuce. De asemenea, trebuie menţionat că această aşezare nu a fost identificată în tipul cercetărilor organizate în anii 2009-2011 de echipa proiectului "Chronos - chronologie et interactions humaines au cours de la période l'énéolithiqueˮ.
Notes   În timpul cercetărilor de teren organizate în vederea redactării studiului istoric, din anul 2019, în zona de N a localităţii au fost descoperite fragmente ceramice getice, elenistice, romane timpurii şi medio-bizantine.
State of preservation   grav afectat / 28.11.2022
Natural hazards   Animale: 1 / 28.11.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 28.11.2022; Vandalism: 4 / 28.11.2022; Furturi: 4 / 28.11.2022; Incendii provocate: 1 / 28.11.2022
Ownership   privat
Last record update   29.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca elenistică    

Au fost descoperite fragmente ceramice getice şi elenistice.

 
Aşezare  Epoca romană timpurie        
Aşezare  Epoca medio-bizantină        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2018

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea MICU Cristian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STĂNICĂ Aurel
MUREȘAN Lucian
PARASCHIV Dorel
BLEOANCĂ Mihaela
CIULAVU Florin
NUȚU George

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2254, poz. 81 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Comșa, Eugen, Neoliticul judeţului Tulcea, Peuce, II, Tulcea, 1971, 17 [Publicaţie]
4. Topoleanu, Florin, Plan Urbanistic General. Comuna Topolog. Studiu istoric, Consiliul Local Topolog, Proiectant: S.C. DINAMIC CONSTRUCT S.R.L., Proiect nr. 39/1999, document aflat în arhivele Direcției Județene pentru Cultură Tulcea și ICEM Tulcea, 1999 [Studiu istoric PUG]
5. Carozza, L., Bem, C., Micu, C, Société et environnement dans la zone du Bas Danube Durant la 5ème millénaire avant notre ère, Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011, 9 [Publicaţie]
6. Micu, Cristian, 2019 [Fişă de sit] (site record source)
7. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Paraschiv, Dorel; Mocanu, Marian; Nuțu, George; Ciulavu, Florin; Mureșan, Lucian; Bleoancă, Mihaela; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Negoiță, Alexandru; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Topolog, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Tulcea, 2019 [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll