Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   63063.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CT-I-s-B-02602
Name   Villa rustica de la Capidava - Vlahcanara
County   Constanţa
Commune   Topalu
City/Town/Village   Capidava
Place   Vlahcanara (Apa Vlahilor)
Landmark   Stul se află la la 900 m est de cetate, aproximativ 500 m sud-est de marginea satului Capidava şi 400 m nord-est de drumul judeţean DJ223, pe un platou mai ridicat aflat la capătul văii Vlahcanara.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire civilă
Site Type   villa rustica
Description   Valea, denumită de localnici Vlahcanara (Apa Vlahilor), are în extremitatea de sud-vest lărgimea de aprox. 200 m şi este direct conectată cu Dunărea, fiind, cel mai probabil, inundabilă în antichitate.
Valea Vlahcanara brăzdează adânc terasele formate prin depozite leossoide la nivelul Pleistocenului Mediu si Superior, dezvelind adesea fundamentul din calcar cretacic ce compune extremitatea de SV a Podişului Casimcei. Platou conţine urme arheologice din mai multe epoci.
Aspectul geomorfologic al platoului situat sub malul de SE al Văii Vlahcanara, în punctul "Platou I", materialele prezente la suprafaţă precum şi informaţiile disponibile din cercetările mai vechi au condus la planificare şi executarea unor săpături arheologice în acest sit.
Situl a fost pentru prima dată semnalat şi sondat în anul 1975 de către Zaharia Covacef, fiind considerat de atunci o villa. Situl este amplasat pe un martor de eroziune, de formă aprox. trapezoidală, elevat din valea care îi şerpuieşte la poale, înregistrând o diferenţă de nivel de aproape10 m.
Discoverer   Zaharia Covacef
Date of discovery   1975
Site Surface   2,1 ha
Natural hazards   Alunecări de teren: 2 / 02.03.2016
Ownership   public
Last record update   10.05.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Villa rustica  Epoca romană (sec. II - III p. Chr.) neprecizată  

În săpătură a fost descoperit, cu excepţia notabilă a câtorva oase, exclusiv, material ceramic. Este vorba de fragmente în general de mici dimensiuni, în totalitate ceramică sec II-III p.Chr., de bună calitate. Remarcăm amestecate în nivelul de “dărâmătură” ce suprapune stânca nativă (posibil folosită ca pavaj în antichitate), mai multe fragmente provenind de la acelaşi castron de terra sigilatta.
Datarea materialului arheologic descoperit în timpul săpăturilor, uniformitatea sedimentară a stratului arheologic, precum şi umplutura omogenă a gropilor indică o locuire de scurtă durată.

CT-I-s-B-02602 
Fortificaţie  Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII) neprecizată      
Fortificaţie  Epoca romană târzie (sec. IV - VIII) neprecizată      
Locuire  Preistorie neprecizată      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2014

* PINTER Zeno - Karl
* URDUZIA Claudia
* DOBRINESCU Ionuț Cătălin
* POTÂRNICHE Tiberiu
* RAȚIU Alexandru-Mircea
* OPRIȘ Ioan Carol
* SION Anișoara
U Bucureşti * *
MNIR * *
MINAC * *
M Brukenthal * *
2. evaluare de teren 2006

* OPRIȘ Ioan Carol
* ȘTEFAN Dan
* DUȚESCU Maria Magdalena
* ENE Daniel
* MUNTEANU Florentin
* PÂRCĂLĂBESCU Ștefan
Facultatea de Istorie București * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 942, poz. 114 [Ordin MCC] (site record source)
3. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3625 [Publicaţie] (site record source)
4. Opriș, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 47-49, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5312&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2014 [Publicaţie]
5. Băjenaru, Constantin; Nopcea, Mircea Cătălin; Potârniche, Tiberiu; Opriș, Ioan Carol; Dumitrașcu, Lavinia, Studiu istoric-arheologic P.U.G. comuna Topalu, județul Constanța, Constanța, 2018, 18 [PUG]
 
Site Photos

>
021-5129
00-ilustratie-conservare-primara
01-ilustratie-sector-I
02-ilustratie-sector-III
03-sectorul-de-est
04-ilustratie-sector-VII
05-ilustratie-sector-VIII
06-ilustratie-sector-X
Scroll