Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   27597.01
Name   Aşezarea fortificată La Tène de la Cetea - Costuţă-Tiarcuri
County   Bihor
Commune   Borod
City/Town/Village   Cetea
Place   Costuţă-Tiarcuri
Landmark   Situl se află la est de sat, în stânga pârâului Valea Cetei. Se află pe un deal împădurit orientat nord-vest-sud-vest, denumit "Costuţă" şi acoperit cu molid, şi la marginea păşunii, în zona denumită "Tiarcuri".
Hydrographic landmark - name   Valea Cetei
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal, promontoriu şi terase
Land utility   pădure
Site Class   locuire
Site Type   aşezare fortificată
Description   La capătul promontoriului bine delimitat de o vale de celelalte dealuri şi abrupt faţă de mica păşune mai puţin denivelată dinspre sat, pe o şa de legătură cu zona deluroasă, se află un drum care e posibil să suprapună un şant. Lângă el, spre aşezare, este posibil să existe şi un val de pământ. Şanţul şi valul ar plasa mica fortificaţie locuită având în jur de 60-70 m lungime şi până la 20 m lăţime în categoria pinten barat. În interiorul zonei astfel fortificate natural (din trei părţi abrupte) şi artificial pe şaua de legătură, cu ocazia mai multor detecţii de metale, s-a găsit şi ceramică dacică şi fragmente de râşniţe din piatră şi piesele din metal. Între acestea se remarcă un tezaur monetar de denari republicani, descoperit în aprilie 2019 împreună cu alte artfacte. În anul 2020 s-au găsit, din nou, artefacte, printre care două monede arse, o drahmă şi un denar, o lamă de pumnal din fier încovoiată (sica) foarte bine conservată şi masivă, o verigă din fier şi din bronz, două fibule din bronz, cuie din fier. Amplasamentul fortificaţiei oferă vizibilitate asupra depresiunii Vad - Borod, iar punctul cel mai important cu care se face contactul vizual este dealul "Măgura" de la Vadu Crişului, unde în anul 2020 a fost descoperit un tezaur monetar împrăştiat pe o mare suprafaţă, dar şi cu dealul de la Bălnaca, unde se află amplasat unul sau mai mulţi tumuli.
Date of discovery   25.04.2020
Site Surface   30223 mp
State of preservation   medie / 18.10.2021
Human risk   Afectare parţială: 2 / 18.10.2021
Ownership   privat
Owner   Asociaţia urbarială Cetea
Last record update   18.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  La Tène dacică  

 
 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2019-2020 În data de 27.05.2019 cu ocazia unei detecții de metal au fost puse în evidentă artefacte aparținând dacilor din secolul I a.-I p. Chr. și un tezaur monetar de 64 de monede. În anul următor detecția a fost reluată și s-au mai găsit artefacte. La recunoașterea din teren s-au observat caracteristicile tipice unei mici fortificații dacice din secolele I a.- I p. Chr.      

Bibliography
1. Bulzan, Sorin, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll