Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   12796.03
Name   Valul de pământ de epocă neprecizată de la Chestinţ - Oul Lui Traian; Hunca; Movila Huncă
County   Arad
Commune   Zăbrani
City/Town/Village   Chesinţ
Place   Oul Lui Traian; Hunca; Movila Huncă
Landmark   Obiectivul arheologic este amplasat la 2,4 km SSV de biserica ortodoxă din Chesinţ; la 5,6 km SE de biserica catolică din Neudorf; la 4,4 km SE de biserica ortodoxă din Zăbrani şi la 120 m E de versantul drept al Pârâului Valea Ţiganilor.
Hydrographic landmark - name   Valea Ţiganilor
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Description   Obiectivul arheologic este amplasat pe una dintre muchiile sud-vestice ale Dealului Pălhade (193 m altitudine), cea care domină confluenţa pâraielor Valea Maloştei, Valea Curtoşi şi Valea Mocrea. Prezintă o bună vizibilitate asupra cursurilor superioare ale acestor văi care, prin confluenţa lor formează Valea Ţiganilor. Obiectivul este reprezentat de „decuparea” piciorului de deal prin săparea unui şanţ cu o adâncime de cca. 10 m, care îl separă de Dealul Pălhade.
Notes   Dorel Micle, Liviu Măruia, Adrian Cîntar; Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Andrei Stavilă, Lucian Vidra, au adăugat o fişă unde au înregistrat separat o porţiune a valului. Oferă urmatoarele referinţe: Valul se află la 2,14 km S de biserica ortodoxă din Chesinţ; la 4,2 km SSE de biserica ortodoxă din Zăbrani; la 5,2 km SV de biserica ortodoxă din Neudorf şi la 230 m E de versantul drept al Pârâului Valea Ţiganilor. Obiectivul arheologic este amplasat pe una dintre muchiile sud-vestice ale Dealului Pălhade (193 m altitudine), cea care domină confluenţa pâraielor Valea Maloştei, Valea Curtoşi şi Valea Mocrea. Traseul fortificaţiei de pământ urmăreşte paralel versantul drept al Pârâului Valea Ţiganilor (aproximativ în lungul curbei de nivel de 175 m), fiind vizibil în teren pe o lungime de peste 2,5 km. Datarea oferită de autori este epoca romană (?) (lipsa unor investigaţii arheologice punctuale şi precise împietează, deocamdată, asupra unei datări mai precise).
Discoverer   E.D. Pădureanu
Date of discovery   1985
State of preservation   medie / 19.01.2016
Human risk   Afectare parţială: 3 / 19.01.2016
Last record update   19.01.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Val de pământ  necunoscută necunoscută  

Pe aici trece un val de pământ care coboară în Valea Mureşului.

Lipsa oricăror investigaţii arheologice împietează asupra unei datări precise a obiectivului arheologic. Cercetările arheologice de teren (periegheze) nu au relevat prezenţa materialului arheologic, dar valenţa antropică a sitului este dată de relaţia cu valul „roman” III, care se opreşte în dreptul acestui punct. Intervenţia antropică şi funcţiunea sa drept punct de observaţie sau fortificaţie pe traseul valului III este dată de morfologia specifică unei fortificaţii de pământ, având un şanţ adânc de cca. 10 m pe laturile de N, E şi S. Toponimia locală şi legendele locului vorbesc despre construcţia sa de către Traian (sic!). Textura solului şi lipsa oricărui material arheologic fac imposibilă datarea acestui punct arheologic, decât pe baza relaţiei cu fortificaţia liniară din imediata vecinătate. Obiectivul se pretează, totuşi, la o prospecţiune tomografică, care să poată preciza adâncimea iniţială a şanţului antropic.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest, Timişoara MĂRUIA Liviu
SECULICI Bogdan
BOLCU Lavinia
BORLEA Oana
VEDRILĂ Ioan
FLOCA Cristian
GOGOȘANU Andreea

Bibliography
1. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 70 [Publicaţie]
2. Medeleţ, Florin; Bughilan, I., Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 9, 1987, 121 [Publicaţie]
3. Pădureanu, E.D., Noi descoperiri eneolitice în judeţul Arad, Ziridava, 14, 1982, 35 [Publicaţie] (site record source)
4. Pădureanu, E.D., Contribuţii la repertoriul arheologic de pe Valea Mureşului Inferior şi a Crişului Alb, Crisia, 15, 1985, 32 [Publicaţie]
5. Pădureanu, E.D., Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul judeţului Arad, Symposia Thracologica, 8, 1990, 141-142 [Publicaţie]
6. Pădureanu, E.D., Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul judeţului Arad, Ziridava, 18, 1993, 22 [Publicaţie]
7. Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior. Judeţul Arad, Timișoara, 1999, 51 [Repertoriu]
 
 
Scroll