Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   34208.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BN-I-s-A-01315
Name   Aşezarea hallstattiană de la Ciceu-Corabia - Măgura
County   Bistriţa-Năsăud
Commune   Ciceu - Mihăieşti
City/Town/Village   Ciceu-Corabia
Place   Măgura
Landmark   Aşezarea se află pe marginea de V-NV a platoului culmii Ciceului.
Geomorphology   terasă înaltă
Land utility   păşune, pădure
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare fortificată
Description   Terasa înaltă, situată pe culmea Ciceului, este înconjurată de peretele stâncos acoperit cu păduri spre sud şi nord. Suprafaţa de peste 30 de ha a platoului a fost un loc de refugiu şi locuire sezonieră pentru comunităţile hallstattiene din zonă.
Notes   În vecinătate se află cetatea feudală şi numeroase sălaşuri ale cioplitorilor de piatră.
Date of discovery   1909
Site Surface   34 ha
State of preservation   medie / 12.03.2018
Human risk   Afectare parţială: 3 / 12.03.2018; Agricultură intensivă: 2 / 12.03.2018
Last record update   12.03.2018
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Hallstatt (sec. IX-VIII a.Chr.) Ha B-C  

Spre Coada Măgurii, platoul a fost întărit cu un val de pământ, cu două etape constructive, şi o palisadă din trunchiuri de copaci. Valul, în cea de-a doua fază, a fost consolidat de blocuri de stâncă. Stratul de cultură de pe platou, în general subţire, de 20-40 cm., conţine forme ceramice caracteristice sec. IX-VIII a. Chr. A fost secţionat valul de pământ şi săpate mai multe complexe de suprafaţă. De pe Măgura provine un depozit de bronzuri şi mai multe obiecte din bronz, contemporane. Valul a fost realizat în prima fază din bârne ce formau un parapet casetat întărit cu pământ. În cea de-a doua fază a fost ridicat un val de pământ întărit cu bolovani de piatră şi palisadă din trunchiuri de copaci.


 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 249, poz. 113 [Ordin MCC] (site record source)
3. Gaiu, Corneliu, 2011 [Fişă de sit]
4. Vasiliev, V.; Gaiu, C., Aşezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Ciceu-Corabia, jud. Bistriţa-Năsăud, ActaMN, 17, 1980, 31-63 [Publicaţie]