Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   46322.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BZ-II-a-B-02386
Name   Biserica cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" de la Cislău
County   Buzău
Commune   Cislău
City/Town/Village   Cislău
Address   str. Culturii nr. 46
Landmark   Biserica se află la aprox. 435 m de râul Buzău.
Hydrographic landmark - name   Buzău
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Ownership   privat
Owner   Episcopia Buzăului
Last record update   05.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1749; ref. 1829 - 1839)    

Biserica a fost ctitorită în 1839 de Episcopul Buzăului Chesarie, în locul unei biserici din 1749 ctitorită de Episcopul Metodie, care la rândul ei a fost zidită în locul Mănăstirii Aninoasa, ctitorită în 1588 de doamna Neaga, soţia lui Mircea Turcitul şi fiica Clucerului Vlaicu. Biserica a fost restaurată prin zugrăveala tenciuelii de pe frontispiciul bisericii. Alte lucrări au avut loc în 1890, 1895-1896. În 1909 biserica a fost din nou restaurată, perioadă în care i s-a reparat acoperişul. Pe 21 august 1930 s-a aprobat avizul Comisiunii Monumentelor Istorice de începere a restaurării bisericii, iar în august 1937 s-au aprobat lucrările de reparare al acoperişului lăcaşului de cult. Conform unui act din 18 decembrie 1940, biserica avea nevoie de noi reparaţii după cutremur, însă enoriaşii nu dispuneau de suma necesară pentru demararea lucrărilor, astfel s-a recurs la cererea înaintată către Comisiunea Monumentelor Istorice pentru susţinerea financiara a lucrărilor. Aceste lucrări au avut loc în 1941-1942.

Din fosta mănăstire au mai ramas doar biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” şi clopotniţa.

BZ-II-m-B-02386.01 
pisanie / pisanie       „Aceasta sfânta şi dumnezeiască biserică sau zidit din temelie spre cinstea şi lauda Naşterii prea Sfintei de Dumnezeu Născătoarei prin osârdia şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcopul Buzăului Chi(r) Chesarie întru acelaşi loc unde a fost cea din anul 1749 zidită din temelie de fericitul întru pomenire Episcopul Buzăului Chis Methodie slăbită fiind de cutremure s-a darâmat şi aşa împodobindui-se aceasta atât pe dinăuntru cât şi pe din afară s-au înfrumuseţat pe alocurea cu zugrăveli şi cu toate cele trebuincioase până la cel mai mic lucru, învechite de vreme aflându-se şi stricate toate cele lalte. A cărui lucrare desăvârşindu-se întru toate s-au şi sfinţit în zilele Prea Înalţatului Domn Alexandru D. Ghica Vo(i)evod când şi sfânta Mitropolie se cârmuia de către cei trei Arhierei ai ţării fiind anul 1839 luna Decembrie 20.”  
uşă / uşă       Două usi sculptate. Pe cea din dreapta „1780 Alexandru Ipsilanti voevod” şi pe cea din stânga „1780 Cosma Episcopul Buzăului” – apar în revista Literatura şi Arta Româna nr 4 25 feb 1899.  
icoană / icoană       Este inscripţionat „Domnul Hristos anul 1788..(iniţiale indescifrabile)  
icoană / icoană       Este inscripţionat „Maica Domnului cu pruncul în braţe anul 1788”.  
clopotniţă  Epoca modernă (sec. XVIII)        
Turn clopotniţă  Epoca modernă (1749; ref. 1829 - 1839)    

În 1939, clopotniţa a suferit daune din cauza condiţiilor meteorologice care au luat o parte din acoperişul acesteia, clopotniţa fiind reparată un an mai târziu, în 1940, însă a fost din nou avariată, de data aceasta în urma cutremurului din acelaşi an.

BZ-II-m-B-02386.02 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 702, poz. 609-611 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" de la Cislău", Mapa nr. 6, Vol. 1, Tipografia Cărtilor Bisericești, 1921-1942, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/1041-ansamblul-bisericii-nasterea-maicii-domnului-sat-cislau-com-cislau-bz-ii-a-b-02386-piatra-de-mormant-pentru-doamna-neaga-sat-buda-craciunesti-biserica-sf-ni/ [Document de arhivă] (site record source)
 
 
Scroll