Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   77242.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GL-I-m-A-02974.01
Name   Valul roman de pământ de la Cişmele
County   Galaţi
Commune   Smârdan
City/Town/Village   Cişmele
Landmark   Prin partea nordică a localităţii, formând chiar graniţa ei nord-vestică, trece traseul "valului lui Traian", care continuă spre nord-est, către Odaia Manolache; traseul lui este tăiat de şoseaua Galaţi - Cudalbi - Tecuci în punctul "Portiţa".
Hydrographic landmark - name   Prut; Siret
Hydrographic landmark - type   râu
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Description   Valul se întinde de la nord de Galaţi, având capătul de est în apropiere de gara Tuluceşti, în lunca Prutului, şi capătul de vest la marginea sudică a satului Traian, pe malul stâng al Siretului, pe o lungime de 90 de km. A fost cercetat încă din 1885, profesorul Radu Vulpe efectuând cercetări mai ample în 1948-1949, iar profesorul Mihalache Brudiu, definitivând munca predecesorului său în jurul anilor 1970-1980.
Notes   Valul şi şanţul tăiau Valea Cânepii oblic. În prezent, urmele fortificaţiei liniare antice nu se mai disting în vale, fiind după toate probabilităţile spălate de apele cu caracter sezonier; atât cât se poate distinge pe ortofotoplanuri, imagini satelitare şi hărţi militare traseul valului nu era întrerupt, fapt sugerat şi de vagile urme păstrate pe versanţii văii. Această situaţie apare în cazul tuturor văilor traversate de traseul valului pe acest sector. Pe unele porţiuni, valul este utilizat ca drum de căruţe.
Discoverer   Pamfil Polonic
Site Surface   4.990 de metri
Human risk   Afectare parţială: 3 / 22.08.2019; Agricultură intensivă: 4 / 22.08.2019
Last record update   07.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Val de pământ  Epoca romană (secolele II-III p.Chr.)    

În general, valul se distinge prin nuanţa de culoare deschisă în arătură. În punctul V23, fortificaţia păstrează următoarele dimensiuni, evident influenţate de arătura sistematică: lăţimea valului = 28 metri; înălţimea maximă păstrată = 0,70 metri; lăţimea şanţului = 20 metri; adâncimea şanţului = 0,30 metri.
Arăturile sistematice, efectuate perpendicular pe monument, tind să niveleze valul şi şanţul, care sunt, aşa cum se observă din dimensiunile redate mai sus, dar şi prin măsurători efectuate pe planuri satelitare, întinse pe o suprafaţă mai mare. Actualmente nu se păstrează absolut nici un indiciu referitor la prezenţa unei evventuale berme între val şi şanţ.

În momentul amenajării canalului magistral de irigaţii de la vest de localitatea Cişmele, a cărui amenajare a tăiat aproape perpendicular fortificaţia liniară antică, a fost efectuată o cercetare arheologică prealabilă, sau mai curând o supraveghere. Au fost notate următoarele observaţii de către M. Brudiu: „Şanţul de apărare are două taluzuri pe fiecare latură. Deschiderea şanţului la primul taluz este de 16 metri, iar la cel de-al doilea taluz, de 6 metri. Baza şanţului este dreaptă, având o lărgime de 4 metri. Adâncimea totală a şanţului este de 5 metri. La partea superioară a profilului se află o lentilă de humus de culoare închisă şi de consistenţă cleioasă. Berma are o lăţime de 4,50 metri. Valul are o lăţime de 16-17 metri. Din profilul secţiunii rezultă că valul a avut două faze de construcţie. Prima jumătate a valului dinspre şanţ, care are o lentilă de sol negru la mijloc, apoi o manta de loess, iar aceasta este acoperită de un strat de humus. Cealaltă jumătate a valului, dinspre exterior, este construită din loess, care acoperă solul negru de pe prima jumătate a valului. În marginea exterioară a celei de-a doua jumătăţi, către bază, a fost descoperită o bârnă de lemn ars care a calcinat solul. Era în poziţie orizontală cu direcţie transversală pe axul valului. Bârna provenea de la un stâlp cu diametrul de 18 centimetri.”

 
aşezare  Eneolitic Folteşti  

În una dintre secţiunile întreprinse în zona „valului lui Traian” au fost descoperite urmele unei aşezări (fragmente ceramice şi unelte din silex) din perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (aspectul Folteşti).

 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2014

Muzeul de Istorie Galați * *
Muzeul Brăilei "Carol I" CROITORU Costin
2. cercetare sistematică 1995-1997

Au fost realizate două secțiuni paralele (36 x 2 m și 14 x 2 m). Singura zonă care ar corespunde puţinelor elemente descriptive pe care le furnizează rapoartele de cercetare arheologică este cea dintre Valea Mălinei și satul Cișmele; în plus, secţiuni de dimensiunile celor menţionate nu puteau fi efectuate perpendicular pe val și șanţ decât în extremitatea nord-estică a localităţii adică dincolo de punctul de unde fortificaţia liniară este suprapusă de drumul judeţean. Totuși terenul este frământat de alunecări în acest sector și acţiuni erozive datorate puternicelor izvoare subterane, astfel încât este greu de crezut că această zonă ar fi pretabilă practicării unei secţiuni arheologice, ori că aceasta ar fi putut fi finalizată (săpată până la pământul steril).

     
3. cercetare supraveghere 1984

S-a realizat în contextul amenajării canalului magistral de irigații.

Muzeul de Istorie Galați BRUDIU Mihalache

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1206, poz. 41, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/galati.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-galati-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
3. Croitoru, Costin, Raportul diagnozei de teren - Cișmele, com. Smârdan, jud. Galaţi, Galați, 2014 [Raport de diagnoză]
 
 
Scroll