Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   48511.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BZ-I-s-B-02217
Name   Necropola Sântana de Mureş de la Clondiru de Sus
County   Buzău
Commune   Pietroasele
City/Town/Village   Clondiru De Sus
Landmark   Situl se află în intravilanul localităţii, la est de torentul Vâjâietoarea, la nord de DJ 205 şi de o parte şi de alta a drumului comunal DC 208.
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă
Date of discovery   1976
Site Surface   cca. 9,8 ha
State of preservation   precară / 21.11.2022
Human risk   Afectare parţială: 5 / 21.11.2022
Ownership   mixt
Last record update   21.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă  Epoca migraţiilor (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov  

Necropola 4 este cunoscută până în prezent doar prin intermediul unui singur mormânt de inhumaţie, descoperit întâmplător în curtea unui localnic. Orientat pe direcţia nord-sud, mormântul avea ca inventar un vas-borcan, din pastă fină, de culoare gri, lucrat la roată, două amfore din pastă fină, de culoare cărămizie, dintre care una păstrată fragmentar şi un pahar din sticlă, de formă cilindrică cu fundul rotunjit, decorat cu trei rânduri de alveole polizate.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. 1979

Muzeul Județean Buzău CONSTANTINESCU Eugen Marius

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 654, poz. 79 [Ordin MCC] (site record source)
3. Diaconu, Gh.; Tzony, M.; Constantinescu, E. M.; Drâmbocianu, M., L’ensemble archeologique de Pietroasele, DACIA (Serie nouă), XXI, 1977, 199-220 [Publicaţie]
4. Dinu, Cătălin, nepublicat, 2022 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll