Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   42094.02
Name   Descoperirile neolitice de la Cobor - Noatlikgraben
County   Braşov
Commune   Ticuşu
City/Town/Village   Cobor
Address   `
Place   Noatlikgraben
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Last record update   09.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic neprecizată  

Au fost descoperite topoare neolitice din serpentin şi tuf trahitic, precum şi urme de val şi şanţ aparţinând unei epoci preistorice.

 
arme / topor Neolitic     5 topoare din serpentin şi tuf trahitic, din care unul cu perforţia neterminată.

toate materialele precum şi 3 celturi, şi o sabie, se aflau înainte de al doilea război mondial în colecţia Muzeului Gimnaziului Sighişoara.
 

Bibliography
1. Marţian, I., Repertoriul arheologic pentru Ardeal, 187, 15 [Publicaţie]
2. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, Brașov, 1996, 27 [Repertoriu] (site record source)
3. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, 295 [Repertoriu] (site record source)
 
 
Scroll