Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   62814.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CT-1-m-B-02688.02
Name   Fortificaţia de la Cochirleni - Valea Crachişului
County   Constanţa
Commune   Rasova
City/Town/Village   Cochirleni
Place   Valea Crachişului
Landmark   Situl se află la nord-est de Dealul Giam Paşa şi în capătul nordic al Dealului lui Cosoi, pe malul sudic al Văii Crachişului, la 3 - 3,2 kilometri sud-sud-est de Cochirleni şi la 1 kilometru nord-est de drumul judeţean DJ. 223B.
Hydrographic landmark - name   Lacul Cochirleni
Hydrographic landmark - type   lac
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   fortificaţie
Site Type   fortificaţie
Description   Fortificaţie a fost ridicată pe un platou mai înalt, situat la sud-est de aşezarea deschisă situată pe acelaşi mal al Văii Crachişului, lac secat în prezent. Are formă dreptunghiulară, cu laturile de circa 110x70 m.
Notes   Primele verificări de suprafaţă nu au dus la descoperirea unor resturi de locuire la interiorul sau exteriorul fortificaţiei.
Situl a fost greşit localizat în LMI pe teritoriul localităţii Izvoru Mic pe teritoriul localităţii Ivrinezu Mic având codul LMI CT-1-m-B-02688.02 şi codul RAN 62734.01.
Site Surface   7734 mp
State of preservation   medie / 01.02.2021
Human risk   Afectare parţială: 3 / 01.02.2021
Last record update   29.01.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
fortificaţie  necunoscută Neprecizat  

Fortificaţia este dreptunghiulară şi este mărginită de două şanţuri aflate la o distanţă de 20-25 de metri unul de altul. Şanţurile sunt îndreptate spre S-SE şi N-NE.

Într-un articol din Pontica din anul 1983, Puiu Haşotti şi Eugen Mihail notau că pe cuprinsul presupusei fortificaţii s-au găsit fragmente ceramice La Tène, romane şi din epoca migraţiilor.


 

Bibliography
1. Cliante, Traian, Fișă de sit arheologic - nr. 23, Studiu istoric aferent PUG-ului comunei Rasova, Județul Constanța, 2011, 47-48 [Fişă de sit] (site record source)
2. Hașotti, Puiu, Mihail, George, Cercetări perieghetice în sudul între localitățile Izvoru Mare și Cochirleni, Pontica, XVI, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Constanța, 1983, 289-290, 1, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=13920-cercetari-perieghetice-intre-localitatile-izvolului-mare-si-cochirleni--pontica-muzeul-de-istorie-nationala-si-arheologie-constanta--xvi-1983 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll