Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   62814.18
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CT-I-m-A-02559.01
Name   Valul de piatră de la Cochirleni (segmentul I)
County   Constanţa
Commune   Rasova
City/Town/Village   Cochirleni
Landmark   Segment de val situat la vest de DJ 223 ce se desfăşoară de-a lungul graniţei dintre oraşul Cernavodă şi com.Rasova.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Description   Segmentul de val are capătul vestic la limita sud-estică a Axiopolisului; înaintează spre sud-est urmând panta estică a Dealului Hinog, până la drumul judeţean amintit.
Date of discovery   1884-1885
Site Surface   24110 mp
Last record update   01.02.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Val de piatră  Epoca medievală timpurie (secolul al X-lea)    

Este unul dintre cele trei complexe defensive ridicate între Dunăre şi Marea Neagră. Capătul vestic porneşte de la sud-estul incintei axiopolitane şi se opreşte la ţărmul Mării Negre, undeva la nord de incinta Tomisului târziu. Lungimea acestui prim segment de val este de circa 850 m. Acesta are lăţimea de circa 20-25 m. Acest prim sector este completat cu un castru ridicat pe latura sa sudică.

CT-I-m-A-02559.01 

Bibliography
1. Cliante, Traian, Studiu istoric aferent PUG-ului comunei Rasova, Județul Constanța, 2011 [Publicaţie] (site record source)
2. Ministerul Culturii, Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2016, 1091, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/lista-monumentelor-istorice-2015.pdf [Publicaţie]
3. Schuchhardt, Carl, Die sogenameten Trajans välle in der Dobroudscha, Abhandlungen der prenssichen Akademie der Wissencha, 12, Phil-hist. Klasse, Berlin, 1918, 1-66 [Publicaţie]
4. Vulpe, Radu, Histoire ancienne de la Dobroudja, Conaissance de la terre et de la pensée roumaines, IV, Academia Română, 1938 [Publicaţie]
5. Barnea, Ion, Ștefănescu, Ștefan, Din Istoria Dobrogei III. Bizantini, români și bulgari la Dunărea de Jos, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1971, 97-117 [Publicaţie]
 
 
Scroll