Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   172554.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-I-s-A-09525
Name   Situl arheologic din epoca romană de la Copăceni - La moară
County   Vâlcea
Commune   Racoviţa
City/Town/Village   Copăceni
Place   La moară (Cetate; Selişte, Praetorium I)
Landmark   Situl se află pe malul stâng al Oltului, pe o terasă înaltă, la nord de Hidrocentrala Cornetu, de-o parte şi de alta a drumului DJ703P, la est de localitatea Copăceni, pe islazul localităţii.
Hydrographic landmark - name   Olt
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl cuprinde castrul, aşezarea civilă şi termele castrului Praetorium I, menţionat şi în Tabula Peutingeriana.
Notes   O parte din sit a fost inundat de apele Oltului.
State of preservation   precară / 05.04.2022
Natural hazards   Inundaţii: 5 / 05.04.2022; Exces de apă în sol: 5 / 05.04.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 05.04.2022; Agricultură intensivă: 4 / 05.04.2022
Last record update   19.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Castru  Epoca romană (secolele II-III p. Chr.) romană 138-246 p. Chr. 

Castrul a fost construit în tehnica oppus incertum, având un plan presupus pătrat cu latura de 64 de metri. Turnurile de colţ de formă trapezoidală erau uşor ieşite în exterior, similar celor de la poarta de pe latura estică, singura păstrată.

Informaţiile epigrafice indică construirea castrului în anul 138 de către numerus burgariorum et veredariorum Daciae inferioris (CIL III 13795 = ILS 8909 = IDR II 587), fiind apoi mărit în anul 140 (CIL III 13796 = ILS 8910 = IDR II 588 = Piso 2013, 149, nr. 6: castra n(umerus) burg(ariorum) et vered(ariorum), quod anguste tenderet, duplicato valli pede et inpositis turribus ampliavit per Aquilam Fidum, procuratorem Augusti). Se poate astfel observa că ceea ce a fost singura fază documentată arheologic reprezintă de fapt o a doua fază. Drumul de-a lungul Oltului în zona castrului de la Copăceni a fost reparat în anul 236 p. Chr. (CIL III 1421619 = IDR II 589). Lectura unei inscripţii de pe o piesă de bronz a indicat posibila prezenţă a unor beneficiarii consularis (CIL III 13797 = IDR II 591).

VL-I-m-A-09525.01 
Terme  Epoca romană timpurie (secolele II-III p. Chr.) romană 138-239 p. Chr.    VL-I-m-A-09525.03 
Aşezare civilă  Epoca romană (secolele II-III p. Chr.) neprecizată     VL-I-m-A-09525.02 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1973-1975

A fost cercetată partea de est a castrului, singura porțiune din castru care s-a mai păstrat. Restul fortificației se află sub apele Oltului.

Institutul de Arheologie București POENARU-BORDEA Gheorghe
Muzeul Militar VLĂDESCU Cristian

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2298, poz. 42-45 [Ordin MCC] (site record source)
2. Rizea, Ligia, Monumentelr istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie., Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, p.133 [Publicaţie] (site record source)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
4. Țentea, Ovidiu, Matei-Popescu, Florian, Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare (1), Cercetari Arheologice, 1, 28, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2021, 36-39, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=106489-frontiera-romana-din-dacia-inferior-o-trecere-in-revista-si-o-actualizare-1--cercetari-arheologice--xxviii-2021 [Publicaţie]
5. Vlădescu, Cristian, Poenaru-Bordea, Gheorghe, Les fortifications romaines sur le limes Alutanus dans la zone du massif de Cozia, D. M. Pippidi (ed.), Actes du IX-e Congrès international d'études sur les frontières romaines, Mamaia, 6 - 13 septembrie 1972, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972, 247-258 [Publicaţie]
6. Vlădescu, Cristian, Poenaru-Bordea, Gheorghe, Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului, Oltenia, 1, Muzeul Olteniei, Craiova, 1974, 47-59 [Publicaţie]
7. Vlădescu; Cristian, Poenaru-Bordea, Gheorghe, Un segment din limes Alutanus. Fortificaţiile romane din jurul masivului Cozia, Buletinul Monumentelor Istorice, 3, 41, București, 1972, 27-32, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=57080-un-segment-din-limes-alutanus-fortificatiile-romane-din-jurul-masivului-cozia--buletinul-monumentelor-istorice--3-anul-xli-1972 [Publicaţie]
8. Tudor, Dumitru, Materiale arheologice din castrul Praetorium I (Copăceni, județul Vâlcea) descoperite de Grigore Tocilescu, Drobeta, 5, Drobeta Turnu-Severin, 1982, 49-78 [Publicaţie]
9. Țentea, Ovidiu, Proiect „Limes. Frontierele Imperiului Roman în România”, 2022 [Fişă de sit]
 
 
Scroll