Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   125551.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   OT-I-s-A-08495
Name   Drumul roman de la Corabia - Sucidava (Sucidava)
County   Olt
Commune   Oraş Corabia
City/Town/Village   Corabia
Address   str. Libertăţii
Place   Sucidava
Landmark   Cartierul Celeiu
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   câmpie
Site Class   construcţie
Site Type   drum
Description   Situl arheologic Sucidava este amplasat în jud. Olt, oraşul Corabia, cartierul Celei, str. Sucidava, la o distanţă de circa 1 km faţă de malul nordic al Dunării. El cuprinde două puncte de interes arheologic major: zona aşezării romane civile, suprapusă în totalitate
de construcţii moderne; zona platoului cetăţii romano-bizantine.
În acest din urmă punct au fost identifi cate în special vestigii din perioada de tranziţie la epoca bronzului, a doua epocă a fierului,
epoca romană timpurie (sec. II-III), epoca romană târzie (sec. IV-V), epoca paleobizantină (sec. VI) şi epoca medievală (sec. XIII-XVI).
Last record update   06.04.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Drum  Epoca romană (sec. II - III)    

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2012 Campania din anul 2012 s-a desfăşurat între 3-12 iulie 2012. Săpăturile arheologice au fost efectuate în zona centrală din interiorul cetăţii romano-bizantine, denumită Suprafaţa 2002, în casetele C.1, C.8, C.9, C.17 şi C.18, situate la extremitatea nordică a suprafeţei respective. Obiectivul campaniei 2012 a vizat continuarea cercetărilor din anul precedent, care atinseseră adâncimea maximă în caseta C.9, la -2,00 m, unde fusese surprins nivelul dacic târziu (sec. I a.Chr. - sec. I p.Chr.), în care au fost descoperite o vatră rituală cu decor şi o alta, distrusă încă din antichitate. În campania actuală au fost înregistrate rezultate notabile doar în casetele C.8, C.9 şi C.18. * GHERGHE Petre
* AMON Lucian
* COJOC Mirela
* PETOLESCU Constantin C.
* VASILIȚĂ Ștefan
* STOICA Onoriu
MAE Corabia * *
SNR fi liala Craiova * *
Univ. Craiova * *
IAB * *
2. cercetare sistematică 2011 * GHERGHE Petre
* AMON Lucian
* COJOC Mirela
* STOICA Onoriu
* VASILIȚĂ Ștefan
MAE Corabia * *
SNR Filiala Craiova * *
IAB * *
Univ. Craiova * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 1859, 28 [Ordin MCC] (site record source)
3. Gherghe, Petre, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3869&d=Corabia-Olt-Celei-2007 [Publicaţie]
4. Gherghe, Petre, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4230&d=Corabia-Olt-Celei-2008 [Publicaţie]
5. Petolescu, Constantin; Amon, Lucian, Punct: Celei, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5070&d=Corabia-Olt-Celei-2012 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll