Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   125980.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   OT-I-s-B-08499
Name   Situl arheologic de la Cruşovu - Vatra Satului
County   Olt
Commune   Brastavăţu
City/Town/Village   Cruşovu
Landmark   Situl se află în vatra satului, între malul râului Cruşov şi Şoseaua Romanaţi, Strada Linia Mare şi Strada Câmpului.
Hydrographic landmark - name   Cruşov
Hydrographic landmark - type   baltă
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Sit arheologic pluristratificat ce cuprinde o întinsă aşezare Vădastra, un tell eneolitic atribuit culturii Sălcuţa, o aşezare La Tène, urme de locuire din epoca romană, o aşezare medievală, o aşezare premodernă şi o necropolă Vădastra. A fost cercetat prin săpături de salvare în 1954 şi cercetări sistematice în 1955 de către arheologul Corneliu Mateescu.
Notes   Situl este suprapus în cea mai mare parte de aşezarea modernă. Delimitarea sitului este cea reglementată prin PUG Brastavăţu 2014.
Date of discovery   1954
Ownership   privată
Last record update   15.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic Vădastra / I  

Nivelul este caracterizat printr-un pământ de culoare cenuşiu-gălbui deschis având o grosime de 0,35-0,5 m. Ca şi complexe arheologice au fost descoperite numeroase gropi.

 
Aşezare  Neolitic Vădastra / II  

Stratul suprapune nivelul Vădastra I şi se caracterizează printr-un sol de culoare brună. Are o grosime de 0,95-1,1 m şi se află la o adâncime de -1 - -1,1 metri. Ca şi complexe au fost descoperite o locuinţă incendiată din chirpici cu pereţii împletiţi cu nuiele.

 
Amenajări  Epoca romană (secolele II-IV p. Chr.)    

Structurile cercetate sunt gropi cu un pământ de umplutură de culoare negru-cenuşium aproape nedeosebit de pământul vegetal.

Gropile romane secţionează gropi ce sunt atribuite culturii Vădastra.

 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XVIII)    

Nivelul este reprezentat de două bordeie mărginite de o groapă şi trei şanţuri. Unul a fost cercetat complet având o formă dreptunghiulară cu laturile de 8,90 m şi 3,6 m. Groapa, săpată până la 0,92 secţionând şi nivelul Vădastra II şi se caracterizează printr-un pământ de umplutură negricios-cenuşiu. Intrarea era îngustă şi se făcea la sud-est şi prezenta un prag despărţitor care opre pătrunderea apei in interior. Bordeiul avea două încăperi: vatra şi soba. Pereţii erau construiţi din chirpici spoiţi cu var alb. Al doilea bordei a fost cercetat parţial ipoteza fiind că era un adăpost pentru animale.

 
Amenajări  Epoca medievală târzie    

Structurile cercetate sunt gropi şi şanţuri.

 
aşezare  Epocă modernă?    

Pe planul săpăturii, publicat de Mateescu C. (vezi bibliografie) în anul 1957, apre menţionat un bordei, aparţinând perioadei recente.

 
Amenajări  Epoca modernă?    

Pe planul săpăturii, publicat de Mateescu C. (vezi bibliografie) în anul 1957, apr menţionate un cuptor de cărămidă şi şanţuri, aparţinând perioadei recente.

 
Necropolă de înhumaţie  Eneolitic timpuriu Vădastra / I  

Au fost descoperite patru morminte.

 
aşezare  La Tène târziu La Tène      
tell  Eneolitic dezvoltat Sălcuţa  

Tell-ul se află la sud-est de localitate, pe malul pârâului Cruşov, la sud de strada Grădinile şi la est de strada Câmpului. Este aplatizat ca urmare a practicării agriculturii intensive. Arheologul Cătălin Pătroi îl atribuie culturii eneolitice Sălcuţa.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1955

Cercetarea s-a desfășurat între 25 iulie și 29 octombrie 1955. A fost trasată o secțiune cu o lungime de 28,2 m și o lățime de 2,5 m, orientată nord-sud, fiind amplasată în curtea localnicului Alexie Șerban.

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti MATEESCU Corneliu
2. cercetare de salvare 1954

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti MATEESCU Corneliu

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 1859, poz. 34 [Ordin MCC] (site record source)
3. Nistor, Sergiu, Studiu istoric PUG com. Brastavatu, jud. Olt, 2014, 19-20, 23-24 [Studiu istoric]
4. Mateescu, Corneliu, Săpăturile arheologice de la Cruşovu, MCA, III, București, 1957, 103-114, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122180-sapaturile-arheologice-de-la-crusovu-reg-craiova-r-corabia--materiale-si-cercetari-arheologice-mca--3-1957 [Publicaţie] (site record source)
5. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 102, https://www.academia.edu/6086198/Neo_eneoliticul_in_Oltenia_Repertoriu_de_asezari_si_descoperiri_Neo_Eneolithic_in_Oltenia_Collection_of_settlements_and_findings_ [Publicaţie]
6. Neagoe, Marian Iulian, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Vădastra din sud-estul Olteniei și vestul Munteniei, Drobeta. Arheologie - Istorie, XVII, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2007, 7, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=3708-repertoriul-asezarilor-si-descoperirilor-culturii-vadastra-din-sud-estul-olteniei-si-vestul-munteniei--drobeta-muzeul-regiunii-portilor-de-fier--xvii-2007 [Publicaţie]
7. Pătroi, Nicolae Cătălin, O completare la catalogul de așezări și descoperiri aparținând culturii eneolitice Sălcuța, Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie - Istorie, XXV, Muzeul Olteniei, Craiova, 2018, 29, 35/1-2, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=3944-oltenia-studii-si-comunicari-muzeul-olteniei--xxv-2018 [Publicaţie]
8. Pătroi, Nicolae Cătălin, Cultura Sălcuța în Oltenia, Sitech, Craiova, 2015, 456 [Publicaţie]
9. Andreescu, Radian; Moldoveanu, Katia; Popovici, Sabin, Neo-eneoliticul în județul Olt. Stadiul cercetărilor arheologice, Muzeul Oltului, 1, Slatina, 2011, 17, 22, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=2912-neo-eneoliticul-in-judetul-olt-stadiul-cercetarilor-arheologice--muzeul-oltului--1-2011 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll