Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   27775.01
Name   Aşezarea fortificată La Tène de la Cuieşd - Valea Cetăţii-Valea de Cornet
County   Bihor
Commune   Brusturi
City/Town/Village   Cuieşd
Place   Valea Cetăţii-Valea de Cornet
Landmark   Situl cuprinde un promontoriu nisipos şi mai multe terase pe partea dreaptă şi, probabil, în cea stângă. Se află într-o căldare creată de mai mulţi torenţi sub dealul Urvindului la sud, Culmea Piţigoii la est şi o culme numită "Poposală" la vest, într-o zonă puternic erodată în zona de formare a văii Cetăţii sau Văii de Cornet. Aici se află doi muncei rezultaţi prin erodare, dintre care cel de la nord este lung de 90 metri, unde s-au găsit urme de locuire constând în ceramică şi chirpic, fragmente de râşniţe şi pietre de râu care ar fi putut proveni de la fundaţia, talpa din piatră a unei porţi situate la capătul de sud. Tot înspre capătul de sud există urmele unui posibil şanţ de apărare.
Geomorphology   deal, promontoriu şi terase
Land utility   pădure
Site Class   locuire
Site Type   aşezare fortificată
Discoverer   Asociaţia urbarială de păşunat şi împădurit "Silvana", Urvind
Date of discovery   15.07.2020
Site Surface   30223 mp
State of preservation   medie / 18.10.2021
Human risk   Afectare parţială: 2 / 18.10.2021
Ownership   Privat
Last record update   18.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare fortificată  La Tène    

Fortificaţia este amplasată pe un montic natural de aproximativ 110 metri, din care aproximativ 90 metri, probabil, ocupat în vechime, şi lat între 12 şi 20 metri. Înspre sud, pe panta dealului, se aflau fragmente de chirpic (lut ars), iar pe limita sudică a platoului, pietre de râu şi o bucată de râşniţă din gresie roz care putea marca ruinele tălpii din piatră a unei posibile porţi din lemn. La baza sudică a pantei se mai pot distinge urmele unui posibil şanţ de apărare. La faţa locului au fost descoperite două drahme care proveneau din panta unui platou spălat de un torent situat la 140 metri est de fortificaţia de pământ, iar alte 17 dintr-un loc situat la aproximativ 40 metri de baza sudică a fortificaţiei. Piesele monetare sunt databile în secolul I a. Chr. Faptul că lotul de monede a fost găsit pe un teren reprezentat de un fel de mâl scurs spre vale dinspre drumul forestier vizibil în 2020, făcea posibilă ipoteza scurgerii lor de pe un platou mult înălţat dinspre est.
La aproximativ 200 metri sud de fortificaţie, pe un platou sau o terasă înaltă, s-a descoperit un număr de 17 verigi din bronz, şapte monede din bronz neidentificate, două monede din acelaşi material, 6 cuie, un vârf de suliţă, un cuţit de tip sica, o potcoavă din fier.


 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren

     

Bibliography
1. Bulzan, Sorin, 2021 [fișă de sit] (site record source)
 
 
Scroll