Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   163262.05
Name   Situl arheologic de la Dăneşti - La Meri
County   Vaslui
Commune   Dăneşti
City/Town/Village   Dăneşti
Place   La Meri
Landmark   Situl se află la 300 m nord-vest de sat, pe versantul estic al dealului Zarea Răşcanilor, aproape de Iazul Buragăi.
Geomorphology   deal
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Localizarea sitului arheologic a fost realizată prin compararea Hărţii Topografice a României, scara 1:25.000 cu harta redată în lucrarea „Statornicie şi Continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui”, realizat de către Coman Ghenuţă.
Human risk   Afectare parţială: 3 / 01.12.2021
Last record update   07.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Locuire  La Tène Lunca Ciurii  

Au fost descoperite resturi ce provin de la vase mari, lucrate din pastă grosieră de culoare cenuşie-negricioasă sau galben-roşcată. Acestea sunt fie lustruite, fie decorate cu proeminenţe plate sau conice, brâuri în relief sau şiruri de alveole aplicate. Totodată, au fost descoperite şi vase de import sau vase lucrate cu roata şi obiecte de metal.

 
Locuire  Epoca romană (sec. III p. Chr.)    

Au fost descoperite fragmente ceramice lucrate la roată, din pasta fină, cenuşie.

 
Locuire  Epoca medievală (sec. VIII-XII)    

Au fost descoperite fragmente de vase cu marginile subţiate şi evazate, lucrate la roată şi decorate cu benzi incizate si resturi de cazane de lut.

 
Locuire  Epoca medievală târzie (sec. XVI-XVII)        

Bibliography
1. Zaharia, Emilia; Buraga, Constantin, Cercetări arheologice de suprafață în comunele Dănești, Rebricea și Tăcuta (jud. Vaslui), Acta Moldaviae Meridionalis, I, Vaslui, 1979, 245 [Publicaţie] (site record source)
2. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, București, 1980, 101 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll