Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   102712.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IL-I-s-A-14040
Name   Situl arheologic de la Dridu - La Metereze
County   Ialomiţa
Commune   Dridu
City/Town/Village   Dridu
Place   La Metereze
Landmark   Situl se află lângă baraj, la ieşirea spre satul Patru Fraţi, la nord-est de satul Dridu, la sud de confluenţa râurilor Ialomiţa şi Prahova.
Hydrographic landmark - name   Ialomiţa, Prahova
Geomorphology   câmpia Bărăganului
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare şi necropolă
Notes   Aşezarea medievală menţionată în documente la 1464 nu a fost cercetată arheologic, dar este presupusă a fi în continuarea celei de sec. XII-XIII. Săpăturile de salvare au oferit vestigii de sec. XIII-XIV, în zona şantierului de la lacul de acumulare.
Site Surface   3,5 ha
State of preservation   bună / 22.12.2008
Human risk   Agricultură intensivă: 2 / 23.08.2019
Ownership   stat
Owner   Primăria Dridu
Last record update   30.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Hallstatt neprecizată     IL-I-m-A-14040.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - XI) Dridu     IL-I-m-A-14040.02 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIV - XVIII) neprecizată     IL-I-m-A-14040.01 
Şanţ de apărare  Epoca migraţiilor (sec. VII - XI) neprecizată      
necropola  Neolitic neprecizată      
aşezare  Epoca medievală (secolele XII-XIII) neprecizată  

Aşezarea se află pe un pinten de terasă pe malul dr. al Ialomiţei, în partea de NE a satului Dridu, la 250 m aval de barajul lacului de acumulare.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2017

Muzeul Judetean Ialomita MIHAI Daniela
MATEI Gheorghe
2. sondaj 1997

Sondaj efectuat pentru stabilirea stratigrafiei, în vederea prelucrării materialelor rezultate din săpăturile mai vechi, desfăşurate în anii 1979-1983 (?) sub conducerea d-nei Viorica Mihai.

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” IONIȚĂ Adrian
3. cercetare sistematică 1979-1983

* MIHAI Viorica
4. cercetare sistematică

* ZAHARIA Eugenia

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1405, poz.34 [Ordin MCC] (site record source)
3. Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=497 [Publicaţie] (site record source)
4. Ghidul monumentelor istorice din judeţul Ialomiţa, Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007, p.71 [Publicaţie] (site record source)
5. Daniela, Mihai; Matei, Gheorghe, A Magyar Kiralyi (Állami) Földtani Intézet Évi Jelentése, 2017 [Fişă de sit] (site record source)
6. Corbu, Emilia, Habitatul medieval ialomiţean în lumina primelor atestări documentare ( sec. XIV-XVI), Ialomița, III, Slobozia, 2000, 34 [Publicaţie]
7. Mihai, Viorica, Cercetările arheologice de la Dridu-La Metereze, (jud. Ialomiţa), 1979-1980, Materiale și Cercetări Arheologice, 1983, 439-445 [Publicaţie]
8. Ioniță, Adrian, Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în sec.XI-XIII, Editura Academiei Române, 2005, 41-42 [Publicaţie]
9. Corbu, Emilia, Anexa 3. Observații și completări la lista Monumentelor Istorice 2020, nepublicat, 2020 [Document de arhivă] (site record source)
 
 
Scroll