Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   109782.09
Name   Necropola romană de la Drobeta Turnu - Cartierul Tăbăcarilor
County   Mehedinţi
Commune   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
City/Town/Village   Drobeta-Turnu Severin
Place   Cartierul Tăbăcarilor (Ogaşul Tăbăcarilor)
Landmark   Situl arheologic se află în partea de sud-est a Municipiului Drobeta Turnu - Severin, în cartierul Tabacilor, pe a treia şi a patra terasă a Dunării, la cca 30 de metri nord de malul fluviului, între străzile Nicolae Grigorescu, Călăraşi, Nicu Cernăianu şi curtea ClidroPlywood (fosta fabrică de cherestea).
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   terasă
Land utility   locuire; activităţi industriale
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă
Description   Necropolă birituală aflată la est de oraşul roman Drobeta. Această necropolă urmează drumul roman Drobeta - Ad Mutrium - Pelendava.
Notes   Necropola este grav afectată de locuirea modernă, de casele şi blocurile de locuinţe cât şi de clădirilea şi activităţile industriale, îndeosebi halele fabricii de prelucrare a lemnului.
Date of discovery   1852
Site Surface   28 ha
State of preservation   grav afectat / 26.01.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 26.01.2023; Inundaţii: 1 / 26.01.2023; Ploi acide: 1 / 26.01.2023; Foc natural: 1 / 26.01.2023; Incendii: 1 / 26.01.2023; Animale: 1 / 26.01.2023; Insecte: 1 / 26.01.2023; Tornade: 1 / 26.01.2023; Exces de apă în sol: 1 / 26.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 26.01.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 26.01.2023
Human risk   Demolare: 5 / 26.01.2023; Afectare parţială: 5 / 26.01.2023; Vandalism: 2 / 26.01.2023; Furturi: 1 / 26.01.2023; Incendii provocate: 1 / 26.01.2023
Ownership   publică şi privată
Last record update   26.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă de incineraţie  Epoca romană (secolele II - VI p. Chr.) romană  

Primele indicii privind existenţa unei necropole în această zonă au apărut încă din anul 1852, când la bariera oraşului s-a descoperit un sarcofag cu capac cioplit. În anul 1937, pe locul actualului combinat de prelucrare a lemnului (S.C. CildroPlywood, S.R.L.) s-au descoperit mai multe morminte în sarcofage de cărămidă datate în a doua jumătate a secolului al II-lea p. Chr., precum şi două stele funerare ale lui Grata Vitalis şi Laudice Syra. În anul 1965, cu prilejul construirii unui bloc de locuinţe în apropierea combinatului au fost descoperite mai multe morminte, marea majoritate fiind coşciuge de lemn, iar ca inventar un loc de seamă îl ocupă cele cinci monede de aur datate în timpul lui Hadrian.
În anul 1970 în zona Ogaşului Tăbăcarilor au fost identificate opt morminte de incineraţie cu arderea pe loc. Inventarul ceramic (constând din ulcioare, căniţe din pastă roşie cu corp globular, căniţe cu corpul canelat), ca şi fibulele şi monedele recuperate datează aceste morminte în a doua jumătate a secolului al II-lea – prima jumătate a secolului al III-lea, fiind primele morminte de incineraţie descoperite pe teritoriul Drobetei.
În anul 1971, pe strada Topolniţei, la numărul 6, cu ocazia săpării unui canal lat de 4m şi adânc de 7m, s-au descoperit 3 morminte în sarcofage din cărămidă, având în interior urme de lemn. Mormintele sunt în cea mai mare parte distruse, ca inventar arheologic recuperându-se câteva fragmente ceramice monede de la Caracalla şi Alexander Severus, precum şi o inscripţie funerară. Un al doilea grup de morminte a fost descoperit în incinta Combinatului de Celuloză şi Hârtie la cca. 500m de primele. Mormintele, în număr de patru erau executate din cărămidă, având sistemul de boltire distrus. În urma cercetări lor a fost descoperită o singură monedă, emisă de oraşul Niceea pentru Alexander Severus. La aproximativ 50 de metri de acest grup au mai fost descoperite alte morminte de inhumaţie în sarcofage din piatră, cu boltă, fără inventar. Cel mai probabil acestea au fost jefuite încă din antichitate. În anul 1975 au fost descoperite opt morminte de incineraţie.

 
inscripţii / inscripţie       Stela funerară cu dedicaţia „Graeta Vitalis”  
inscripţii / inscripţie       Stelă funerară cu inscripţie dedicată Laodicea Syrie  
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore

Bibliography
1. Găzdan, Cristian, Găzdac-Alfoldy, Agnes, Neagoe, Marin, Neagoe, Oana, Drobeta. The Never Abandoned City of Roman Dacia, Mega Publishing House, Cluj - Napoca, 2015, 19-20, https://www.academia.edu/15356731/_Full_text_DROBETA_The_Never_Abandoned_City_of_Roman_Dacia [Publicaţie]
2. Benea, Doina, Tătulea, Corneliu, Morminte romane de incinerație de la Drobeta, Apulum, 13, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Alba Iulia, 1975, 667-675 [Publicaţie]
3. Tudor, Dumitru, Oltenia romană, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1968, 300 [Publicaţie]
4. Davidescu, Mișu, Drobeta în secolele I - VII e.n, Scrisul Românesc, Craiova, 1980, 157 [Publicaţie]
5. Benea, Doina, Câteva observații privind topografia Drobetei în secolele II-IV p. Chr., Acta Musei Napocensis, 14, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Alba Iulia, 1977, 135 [Publicaţie]
6. Anastanescu, Tiberiu, Contribuţii la topografia Drobetei civile pe baza unor noi descoperiri, esiunea de Comunicări Ştinţifice a Muzeelor de Istorie, decembrie 1964, I, București, 1964 [Publicaţie]
7. Bărcăcilă, Alexandru, Noi monumente funerare din Drubeta, cu însemnarea descoperirilor anterioare, Arhivele Olteniei, 61-62, Craiova, 1938, 231-267 [Publicaţie]
8. Dimitrescu, Vasile, Istoria orașului T. Severin, 1883 [Publicaţie]
9. Neagoe, Marian Iulian, Studiu istoric. Studiu arheologic, Actualizare documentație pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021, 39-40, 145-154 [Studiu istoric] (site record source)
 
Site Photos

Scroll