Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155270.08
Name   Aşezarea de la Dumbrăviţa - Obiectiv 11 (Opština Dumbravica (sâr.) / Újsentes (mag.), Neussentesch (ger.),)
County   Timiş
Commune   Dumbrăviţa
City/Town/Village   Dumbrăviţa
Address   intersecţie str. Simfoniei cu str. Mureş
Place   Obiectiv 11
Landmark   Situl se află la 2,31 Km V de primăria comunei Dumbrăviţa, la 2,4 km S-SV de biserica ortodoxă din Covaci, la cca. 6,36 km SE de biserica romano-catolică din Sânandrei.
Hydrographic landmark - name   Beregsău
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare deschisă
Description   Situl este într-o stare de conservare bună, în prezent, terenul nefiind cultivat. Este expus riscului cauzat de dezvoltarea imobiliară din zonă, fiind situat într-o zonă rezidenţială. Totodată, în perimetrul sitului (jumătatea sa vestică) este în prezent depozitat moloz şi pământ rezultat în urma unor lucrări de construcţii pe raza comunei Dumbrăviţa. Materialul constă în fragmente de ceramică care pot fi divizate în două categorii distincte: ceramică grosieră şi fină. Ceramica grosieră, degresată cu pleavă, arsă oxidant, cu suprafeţele acoperite cu o angobă păstrată parţial. Decorurile au fost realizate prin modelarea plastică a unor butoni semisferici. Ceramica fină are pasta degresată cu pleavă şi suprafeţele lustruite. Din repertoriul formelor a fost determinată o strachină. Pe lângă fragmnetle ceramice au fost identificate şi fragmente de chirpici. Utilajul litic este reprezentat de un fragment de topor din corneeană calcinat.
Notes   Situl a fost identificat în urma unui control pe teren efectuat în 2018 de DJC Timiş, pe baza materialului ceramic observat la suprafaţă.
Discoverer   dr. Victor Bunoiu (DJC Timiş) şi arhg. dr. Octavian Rogozea (Universitatea de Vest Timişoara)
Date of discovery   2018
Site Surface   cca. 2,69 ha
State of preservation   bună / 19.02.2020
Human risk   Afectare parţială: 2 / 19.02.2020
Ownership   privat
Last record update   29.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo-Criş  

Ca datare, ceramica este atribuită neoliticului timpuriu, cultura Starčevo-Criş.

 
aşezare  Post-romană (Sec. III-IV)    

În urma controlului pe teren efectuat în 27.11.2019 au fost identificate în urma intervenţiilor neautorizate şi fragmente ceramice de culoare cenuşie dar şi o fusaiolă databile în perioada sec. III-IV p.Chr.

Materialele sarmatice se concentrează în partea nordică a sitului arheologic.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2018

Situl a fost identificat în 2018 în urma efectuării unui control pe teren de o echipă formată din arhg. dr. Victor Bunoiu (DJC Timiş) și arhg. dr. Octavian Rogozea (Universitatea de Vest Timișoara). În data de 27.11.2019, în urma unui control pe teren efectuat de către DJC Timiș prin arhg. dr. Victor Bunoiu și Muzeul Național al Banatului prin arhg. Dan Ciobotaru pe str. Mureș și str. Simfoniei, Dumbrăvița, s-a constatat afectarea sitului (zona vestică) de lucrări intruzive efectuate de către SC RCS&RDS SA pentru introducerea unor rețele de telecomunicații.

* ROGOZEA Octavian
* BUNOIU Victor
Direcția Județeană de Cultură Timiș * *
Universitatea de Vest Timișoara * *

Bibliography
1. Bunoiu, Victor, 2018 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll