Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   161428.22
Name   Tumulul de la Făgăraşu Nou - TOP 81
County   Tulcea
Commune   Topolog
City/Town/Village   Făgăraşu Nou
Place   TOP 81
Landmark   Tumulul se află la NV de satul Făgăraşul Nou, la V de DC37, pe un platou în apropierea Văii Roştilor.
Hydrographic landmark - name   Valea Roştilor
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   podiş
Land utility   agricultură
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Description   Tumulul are diametrul de aproximativ 30 m şi înălţimea de aproximativ 1 m.
State of preservation   grav afectat / 01.11.2022
Natural hazards   Animale: 1 / 01.11.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 01.11.2022; Vandalism: 4 / 01.11.2022; Furturi: 4 / 01.11.2022; Incendii provocate: 1 / 01.11.2022
Ownership   privat
Last record update   01.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tumul  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.) Epoca romană  

Pe suprafaţa sa au fost identificate fragmente ceramice de epocă romană timpurie (sec. II-III p.Chr.)

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2018

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea MICU Cristian
MIHAIL Florian
STĂNICĂ Aurel
MUREȘAN Lucian
PARASCHIV Dorel
BLEOANCĂ Mihaela
CIULAVU Florin
NUȚU George

Bibliography
1. Micu, Cristian, 2019 [Fişă de sit] (site record source)
2. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Paraschiv, Dorel; Mocanu, Marian; Nuțu, George; Ciulavu, Florin; Mureșan, Lucian; Bleoancă, Mihaela; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Negoiță, Alexandru; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Topolog, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Tulcea, 2019 [Studiu istoric PUG]
3. Topoleanu, Florin, Plan Urbanistic General. Comuna Topolog. Studiu istoric, Beneficiar: Consiliul Local Topolog, Proiectant: S.C. DINAMIC CONSTRUCT S.R.L., Proiect nr. 39/1999, document aflat în arhivele Direcției Județene pentru Cultură Tulcea și ICEM Tulcea, 1999, p. 15-16 (punct 15) [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll