Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code61906.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CT-I-s-B-02658
NameNecropola Latene de la Fântâna Mare
CountyConstanţa
CommuneIndependenţa
City/Town/VillageFântâna Mare
Landmarkpe dealul din marginea de NV a satului
Site Classdescoperire funerară
Site Typenecropolă de incineraţie
Last record update11.11.2009
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Necropolă de incineraţie  La Tène (sec. IV - II a. Chr.) geto-dacică   CT-I-s-B-02658 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 952, poz. 226 [Ordin MCC] (site record source)
3. Irimia, Mihai, Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 76 [Publicaţie] (site record source)
4. Irimia, Mihai, Descoperiri noi privind populaţia autohtonă a Dobrogei şi legăturile ei cu coloniile greceşti (sec. V-I a. Chr),, Pontica, VI, Constanţa, 1973, 7-72. [Publicaţie] (site record source)
5. Rădulescu, Adrian; Bărbulescu, Maria; Buzoianu, Livia, Observaţii privind importul amforelor ştampilate în sud-estul Dobrogei, Pontica, XVIII, Constanţa, 1985, 58 [Publicaţie] (site record source)
6. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l'importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVIII, Constanţa, 1983, 48 [Publicaţie] (site record source)