Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   166155.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-I-s-A-06671
Name   Situl arheologic de la Fedeşti - Cetăţuia
County   Vaslui
Commune   Şuletea
City/Town/Village   Fedeşti
Place   Cetăţuia (Vîrful Tăieturii)
Landmark   Cetatea se află la 1,5 km sud-vest de sat, pe dealul denumit Vârful Tăieturii.
Hydrographic landmark - name   Epureni
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   cetate
Site Surface   2 ha
State of preservation   precară / 01.04.2022
Human risk   Agricultură intensivă: 5 / 01.04.2022
Ownership   privat
Last record update   21.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)    

În timpul cercetărilor arheologice au fost observate urme de pigmenţi de arsură, chirpici, fragmente ceramice locale şi de import. De asemenea, între anii 1997-1998 au fost identificate opt gropi, majoritatea menajere.
Cetatea prezintă o formă ovală, cu o lungime (pe axul NV–SE) de cca. 180 de metri şi o lăţime (pe axul SV‒NE) de cca. 140 de metri.

VS-I-s-A-06671 
Val şi şanţ de apărare  La Tène (sec. V-III p. Chr.)    

Val de pământ este înălţat din pământul rezultat prin săparea şanţului şi apoi vitrificat. Valul şi şanţul aferent sunt mult aplatizate, abia de mai ating o înălţime de 0,30–0,40 m.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de salvare 1998

Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui MARIN Tamilia Elena
2. sondaj 1964

* GOSTAR Nicolae
* SANIE Silviu
* SANIE Șeiva
* COMAN Ghenuță
3. evaluare de teren 1957

* ZAHARIA N.
* COMAN Ghenuță

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2363, poz. 52-53 [Ordin MCC] (site record source)
3. Marin, Tamilia, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1606 [Publicaţie] (site record source)
4. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980, 235 [Publicaţie]
5. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), ARHEOVEST, VIII, 1, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, 164-166 [Publicaţie]
6. Teodor, Silvia, Regiunile est carpatice ale României în secolele V-II î. d. Hr.. Consideraţii generale şi repertoriu arheologic, București, 1999, 150 [Publicaţie]
7. Zaharia, N; Petrescu-Dâmbovița, Mircea; Zaharia, E., Așezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1970, 344-345, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1001-asezari-din-moldova-de-la-paleolitic-pana-in-secolul-al-xviii-lea [Publicaţie]
8. Măndrescu, Dragoș, Cronologia perioadei timpurii a celei de-a doua epoci a fierului (sec. V-III a. Chr.) între Carpați, Nistru și Balcani, Editura Istros, Brăila, 2010, 77 [Publicaţie]
9. Florescu, Adrian Constantin, Cetăți traco-getice pe teritoriul Moldovei anterioare epocii Burebista-Decebal, Mega, Cluj - Napoca, 2022, 53, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=3594-cetati-traco-getice-pe-teritoriul-moldovei-anterioare-epocii-burebista-decebal [Publicaţie]
 
 
Scroll