Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   47872.10
Name   Aşezarea gumelniţeană de la Finţeşti - Şipot
County   Buzău
Commune   Năeni
City/Town/Village   Finţeşti
Place   Şipot
Landmark   Situl se află la nord de satul Finţeşti, pe o culme stâncoasă alungită orientată sud-vest - nord-est; între punctul "Zănoaga" şi cătunul Tufe - Finţeşti.
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Culmea are o formă aproximativ ovală, cu axul lung pe direcţia NE-SV. Către S şi SE culmea este mărginită de un abrupt stâncos, care coboară aproape vertical cu 10 până la 50 de m. Către N panta este înierbată şi cu puţin mai domoală, accesul cel mai lesnicios fiind în capătul de NV, unde dealul Şipot este despărţit prin şaua cu acelaşi nume de dealul Strihanu, acesta din urmă fiind dominant, cu o altitudine de cca. 500 m.
Discoverer   I. Motzoi-Chicideanu
Date of discovery   1982
Site Surface   cca. 0,2 ha
State of preservation   precară / 11.02.2021
Human risk   Afectare parţială: 5 / 11.02.2021
Ownership   Public
Last record update   05.11.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic (A doua jumătate a mil V a. Chr.) Gumelniţa / A  

Situl este amplasat pe o culme îngustă, mărginită de maluri abrupte. Platoul coboară spre N şi este afectat de alunecări de teren. Locuirea se concentrează pe latura nordică. Depunerea arheologică are o grosime de max. 1 m.


 
aşezare  Eneolitic aspectul Stoicani-Aldeni  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnostic intruziv 2001/2020

Au fost realizate sondaje în anii 2001 şi 2020.

* GARVĂN Daniel
* MATEI Sebastian
* MUNTEANU Roxana
* SÂRBU Valeriu
* MUZEUL JUDEŢEAN BUZĂU Ion
* SÂRBU Dorin
* TACHE Meda
* VASILESCU Tiberiu
* CIUCULESCU Constantin
* TĂNĂSESCU Bogdan
* SULTANA Nicușor
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti * *
Muzeul Judeţean Buzău * *

Bibliography
1. Garvăn, Daniel, nepublicat, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
2. Motzoi-Chicideanu, Ion, Năeni, com. Năeni, jud. Buzău. Punct: Zănoaga, Şipot, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2001, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2001, p. 213-214 [Publicaţie]
 
 
Scroll