Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   57715.06
Name   Situl arheologic de la Floreşti - Şapca Verde
County   Cluj
Commune   Floreşti
City/Town/Village   Floreşti
Place   Şapca Verde (Complex comercial Vivo - fost Polus)
Landmark   Situl se află la 100 m, la sud de DN1-E60 şi la 85 m vest de Valea Gârbăului. Este mărginit la est de Valea Gârbăului, iar la sud de Dealul Razoarele care continuă, de-a lungul Văii Boşorului, spre sud, sub numele de Dealul Gârboului.
Hydrographic landmark - name   Valea Gârbăului, Someşul Mic
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   locuire
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Zona sitului se află în intravilanul localităţii Floreşti. Terenul cercetat are front de cca 300 m la drumul naţional DN1-E60, începând la 85,0 m vest de Valea Gârbăului.
Notes   Situl arheologic a fost cercetat ca urmare a construcţiei unui centru comercial de către S.C. POLUS TRANSILVANIA C.I. S.R.L.
Date of discovery   2006
Site Surface   34,78 ha
State of preservation   medie / 01.06.2007
Last record update   18.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic neprecizată      
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

Aşezarea reprezintă o etapă incipientă a culturii Coţofeni. Stratul de cultură indică o locuire temporară. Locuirii Coţofeni îi pot fi atribuite un număr de 9 gropi, două vetre exterioare unor locuinţe, o locuinţă seminiîngropată şi 8 locuinţe de suprafaţă. S-au identificat 2 arii mai mari de platforme de chirpic care conţineau urme de nuiele, pari şi bârne. În extremitatea estică şi sudică au fost identificate urmele a două vetre, fiecare cu un strat izolant de ceramică dedesubt. S-au recuperat mai multe vase întregibile, 3 râşniţe şi 2 zdrobitoare, precum şi o fusaiolă.

 
Necropolă de incineraţie  Epoca bronzului mijlociu Wietenberg / IV  

Au fost descoperite 25 de morminte de incineraţie. Mormintele de incineraţie sunt prezenţe episodice. În toate cazurile este vorba de urne (vase de tip sac) în care au fost depuse puţine oase calcinate. Ele pot reprezentă, cel mai probabil, o etapă timpurie din evoluţia necropolei, legată de cultura Wietenberg. Poate fi atribuită grupului Deva-Bădeni.

 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Wietenberg      
Necropolă de inhumaţie  Epoca bronzului târziu (1300-1100 î.Hr.) Noua  

Au fost descoperite şi cercetate 140 de morminte de inhumaţie, în groapă ovală sau rectangulară. Unele erau acoperite cu manta de pietre sau încercuite cu pietre. A fost descoperit şi un mormânt dublu, unde scheletele a doi adulţi tineri, o fată şi un băiat de cca 13-15 ani se aflau poziţionate unul în faţa celuilalt.

 
Aşezare  Hallstatt        
Aşezare  La Tène (Sec. III - II a. Chr.) Celtică, dacică  

În cadrul sitului au fost descoperite doar elemente de habitat, bordeie semiadâncite şi gropi, fără a fi identificat cu certitudine un complex funerar contemporan acestora. Nici unul dintre cele trei bordeie nu a putut fi săpat în totalitate.

Prezenţa masivă a ceramicii cu tradiţie coborând până în prima epocă a fierului, lucrată cu mâna, probează fără îndoială existenţa unei populaţii autohtone în zonă, de origine tracică. Elementele celtice sunt atestate pe baza descoperirilor ceramice.

 
Aşezare  Epoca romană    

A fost cercetată o parte dintr-o aşezare romană de tip rural, majoritatea contextelor arheologice fiind sau aparţinând unor locuinţe de suprafaţă, semi-adâncite sau adâncite. Toate locuinţele sunt de lemn. Materialul arheologic constă în special din ceramică. A fost descoperită de asemenea şi o fântână, folosită după dezafectare ca groapă menajeră.

 
Necropolă  Epoca romană    

Au fost descoperite şi cercetate un mormânt de incineraţie şi un monument funerar cu incintă de zid, precum şi resturi de la un monument în formă de aedicula.

 
Aşezare  Epoca migraţiilor (Sec. V-VI d.Hr.) gepidică      
Necropolă de inhumaţie  Epoca migraţiilor (450–550 d.Hr.) gepidică  

Au fost descoperite 99 morminte cu inventar. Necropola aparţine orizontului „cimitirelor cu morminte dispuse în şiruri paralele” care, începând din a doua jumătate a sec. V d. Hr. şi până spre mijlocul veacului următor, caracterizează lumea gepidă. Orientarea generală a mormintelor era de V-E (cu mici devieri spre sud). Mormintele erau dispuse în şiruri pe direcţia N-S, pe alocuri fiind sesizate grupări de morminte.

 
Aşezare  Epoca migraţiilor (Sec. VII-VIII d.Hr.) neprecizată      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2006-2007

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca COCIŞ Sorin
BUDIHALĂ Daniela
DAROCZI Tibor
GĂZDAC Cristian
GOGÂLTAN Florin
MUSTAŢĂ Silvia
RUSTOIU Gabriel Teodor
SZABOLCS Ferencz
URSUŢIU Adrian
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei GERGELY Balasz
Universitatea "Babeş - Bolyai" MOLNÁR Zsolt

Bibliography
1. Rotea, Nicolaea Mihai, Raport de cercetare preventivă, Nr./data autorizație 419/05.09.2006, 2006 [Fişă tehnică]
2. Cociș, Sorin Ilie, Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3885&d=Floresti-Cluj-Sapca-Verde-2007 [Publicaţie]
3. Nagy, Szabolcs et alii, Floreşti-Polus Center. Preliminary observations, Acta Musei Napocensis, 2008, 47-88, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=15527-floresti-polus-center-preliminary-observations--acta-musei-napocensis-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--43-44-i-2008 [Publicaţie]
4. Pupeză, Luca Paul, Descoperiri din a doua epocă a fierului (sec. III-II a. Chr.) de la Polus Center (com. Floreşti, jud. Cluj), Revista Bistriţei, XXII, Cluj-Napoca, 2008, 37-72, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72498-descoperiri-din-a-doua-epoca-a-fierului-sec-iii-ii-a-chr-de-la-polus-center-com-floresti-jud-cluj--revista-bistritei--xxii-2008 [Publicaţie]
5. Cupcea, George, Studiu Arheologic pentru reactualizare P.U.G. Com. Florești, Jud. Cluj. Fișa analitică 258, 2019 [PUG]
6. Mustață, Silvia; Gogâltan, Florin; Cociș, Sorin; Ursuțiu, Adrian (ed.), Cercetări arheologice preventive la Floreşti-Polus Center, jud. Cluj (2007), I, Mega, Cluj-Napoca, 2009, https://www.academia.edu/10225640/S_Musta%C5%A3%C4%83_Fl_Gog%C3%A2ltan_S_Coci%C5%9F_A_Ursu%C5%A3iu_ed_Cercet%C4%83ri_arheologice_preventive_la_Flore%C5%9Fti_Polus_Center_jud_Cluj_2007_Rescue_excavations_at_Flore%C5%9Fti_Polus_Center_Cluj_County_2007_Cluj_Napoca_2009 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll