Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160555.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05788
Name   Situl arheologic de la Floreşti - Vatra satului
County   Tulcea
Commune   Horia
City/Town/Village   Floreşti
Place   Vatra satului
Landmark   Aşezarea se află de o parte şi de alta a drumului Horia – Floreşti, la limita de SSE şi SSV a satului Floreşti.
Geomorphology   podiş
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Urmele edificiilor antice sunt reprezentate de numeroasele materiale de construcţie vizibile la suprafaţa solului.
Notes   Aşezarea este cunoscută în literatura de psecialitate datorită descoperiri depozitului de amfore rhodiene.
Site Surface   0, 65 ha
State of preservation   precară / 16.09.2022
Natural hazards   Animale: 3 / 16.09.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 16.09.2022; Vandalism: 4 / 16.09.2022; Furturi: 4 / 16.09.2022; Incendii provocate: 1 / 16.09.2022
Ownership   privat
Last record update   16.09.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène geto-dacică  

Au fost descoperite fragmente ceramice.

 
aşezare deschisă  Elenistică    

În acest loc a fost descoperit un tezaur de amfore Rhodiene, dar şi numeroase fragmente ceramice.

 
aşezare deschisă  Epoca romană timpurie    

Au fost descoperite fragmente ceramice.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2015-2016

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea NUȚU George
MICU Cristian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STAN Diana

Bibliography
1. Bujor, Expectatus, Depozitul de amfore de la Islam Geaferca, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 12, 1, Bucureşti, 1961, 85-92 [Publicaţie]
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2259, poziția 146, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [Ordin MCC]
3. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 7, poziția A0080, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
4. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Constanţa, 1980, 66-118, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCYmJVaE5KZzlTUTg/view?resourcekey=0-btpn2roZbKlgJP53jILmkA [Publicaţie] (site record source)
5. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l'importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 49, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCLUMwaUlYVlVMMGc/view?resourcekey=0-uVPMCLVM0pqcdGe8bTiaYg [Publicaţie] (site record source)
6. Nuțu, George, 2016 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll