Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   174753.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VN-II-a-A-06485
Name   Biserica cu hramul "Sf. Împăraţi" de la Focşani
County   Vrancea
Commune   Municipiul Focşani
City/Town/Village   Focşani
Address   Bd. Unirii 22-24
Landmark   Biserica se află în jumătatea sudică a oraşului, pe bulevardul Unirii, nr. 22-24.
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Campania de cercetare arheologică a început în 1997 şi a continuat în anul 2003. Aceasta a constat în supravegherea arheologică în timpul lucrărilor de excavare manuală şi mecanică a molozurilor.
Notes   Sistematizarea curţii, parte integrantă a proiectului de restaurare a constat în îndepărtarea straturilor de depuneri din ultimii două sute de ani până la nivelul de călcare al începutului de secol XIX când s-a construit monumentul.
Last record update   10.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
biserică  Epoca modernă (sec. XVIII)    

Sondajul efectuat în perimetrul curţii, a constat în săparea manuală a trei secţiuni perpendiculare pe axul longitudinal al bisericii în partea de S şi de N a acesteia şi a uneia în zona estică în axul bisericii. În urma săpăturilor s-au scos la iveala urmele unor fundaţii din bolovani de râu şi cărămidă legată cu mortar, urmele unui zid de incintă (probabil contemporan cu biserica) şi alte amenajări din cărămidă întreagă sau fragmentară.

VN-II-m-A-06485.01 
Zid de incintă  Epoca modernă (sec. XVIII)    

Sondajul a relevat existenţa unui zid împrejmuitor pe laturile estică şi nordică ale incintei. Conform unor informaţii orale zidul ruinat era vizibil în anii anteriori construirii blocurilor din zonă. Zidul este acoperit parţial de accesul pietonal din zona nordică a bisericii şi a fost distrus parţial pe latura estică prin construirea căminului şi canalului termic. Zidul este format dintr-o fundaţie turnată din bolovani de râu mari cu spărtură de cărămidă înecate în mortar de nisip cu var friabil.

VN-II-m-A-06485.02 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj

Muzeul Vrancea NICODEI Aurel

Bibliography
1. Nicodei, Aurel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3123 [Publicaţie] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2415-2416, poz. 235-237 [Ordin MCC] (site record source)
3. Iosipescu, Raluca, Municipiul Focșani - Studiu arheologic [Studiu PUG]
4. Nicodei, Aurel, Raport preliminar asupra supravegherii ţi sondajului arheologic realizate la biserica "Sf. Împăraţi" din Focşani în anul 2003, VRANCEA - Studii şi Comunicări, XII, 2005, 40-49, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=22945-raport-preliminar-asupra-supravegherii-ti-sondajului-arheologic-realizate-la-biserica-sf-imparati-din-focsani-in-anul-2003--vrancea-studii-si-comunicari-complexul-muzeal-al-judetului-vrancea--xii-2005 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll