Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code24221.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010BC-I-s-B-00722
NameSitul arheologic de la Fulgeriş - La Trei Cireşi
CountyBacău
CommunePânceşti
City/Town/VillageFulgeriş
PlaceLa Trei Cireşi (Dealul Fulgeriş)
LandmarkSitul se află la nord de sat, între pâraiele Fulgeriş şi Soci, la 8 km de Siret.
Geomorphologydeal
Land utilitylivadă
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
DescriptionPrin cercetările arheologice întreprinse în acest sit, în perioada anilor 2003-2014, a fost cercetată o suprafaţă de 633,5 mp din suprafaţa de circa 1 ha pe care se întinde aşezarea cucuteniană.
Cercetările arheologice realizate până în prezent au surprins un număr de nouă locuinţe cucuteniene, faza Cucuteni A3, şi un număr de 54 de complexe închise (gropi menajere sau de cult, datate din perioadele: eneolitic, începutul epocii bronzului, epoca geto-dacă - sec. I î.Hr.-I d.Hr.). Astfel, obiectivele cercetării arheologice în acest sit rămân în continuare salvarea resturilor de locuire cucuteniene de la degradarea anuală a terenului ce se manifestă prin eroziune, alunecări de teren, precum şi arătura anuală care afectează grav stratul arheologic. Pe toată suprafaţa cercetată până în prezent nu a mai fost surprins un nivel de locuire ulterior perioadei cucuteniene, tocmai datorită degradării stratului arheologic, fiind descoperite din perioadele epocii bronzului şi perioadei geto-dace doar gropi menajere.
NotesDin păcate pentru situl cucutenian, în primăvara anului 2014, proprietarul actual al terenului unde au fost amplasate secţiunile arheologice în ultimii ani, a plantat pe proprietatea sa pomi fructiferi care au afectat situl prin săparea gropilor de plantare. Oricum, toată suprafaţa sitului cucutenian de pe Dealul Fulgeriş/ La 3 cireşi, fiind propietate privată şi folosită ca teren agricol, afectează anual ceea ce se mai păstrează din resturile preistorice din satul cucutenian. Acest lucru ar trebui să genereze o cercetare integrală a sitului într-un timp cât mai scurt, pentru a salva cât mai multe informaţii şi artefacte preistorice ce ar putea reconstitui aşezarea preistorică din acest punct, amplasat în zona colinară a judeţului Bacău.
Date of discovery1987
Site Surface 9.500 mp
State of preservationgrav afectat / 03.07.2009
Natural hazardsAlunecări de teren: 5 / 31.03.2016
Human riskAfectare parţială: 4 / 31.03.2016; Agricultură intensivă: 5 / 31.03.2016
Ownershipprivat
OwnerFodor Vasile, Ţârlea Maria, Drăghici Costică etc
Last record update18.3.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic Cucuteni / Cucuteni A Cercetările arheologice realizate până în prezent au surprins un număr de nouă locuinţe cucuteniene, faza Cucuteni A3.

Suprafaţa aşezării este de cca 1 hectar.
BC-I-m-B-00722.03 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Monteoru   BC-I-m-B-00722.02 
Aşezare  La Tène geto-dacică   BC-I-m-B-00722.01 
Aşezare  Hallstatt târziu      
Aşezare  La Tène târziu carpică    
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2018
Name Forename Role
ISTINA Lăcrămioara-Elena 1
PLĂCINTĂ Tiberiu-Theodor 1
ILAȘ Simina-Mihaela 1
Institution Role
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 1
2. cercetare preventivă 2014
Name Forename Role
ISTINA Lăcrămioara Elena 1
BUCŞĂ Valentin 1
Institution Role
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 1
3. cercetare preventivă 2013
Name Forename Role
ISTINA Lăcrămioara Elena responsabil științific
BUCȘĂ Valentin membru colectiv
Institution Role
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 1
4. cercetare preventivă 2012
Name Forename Role
ISTINA Lăcrămioara Elena responsabil științific
BUCȘĂ Valentin membru colectiv
GANIA Silviu membru colectiv
TENCARIU Felix membru colectiv
Institution Role
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 1
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași 2
5. cercetare preventivă 2011
Name Forename Role
ISTINA Lăcrămioara Elena 1
BUCȘĂ Valentin 1
Institution Role
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău 1
6. cercetare sistematică 2007 5
Name Forename Role
DAVID Daniel 2
ISTINA Elena Lăcrămioara 1
Institution Role
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 1
7. cercetare de salvare 2005 3
Name Forename Role
ISTINA Elena Lăcrămioara 1
Institution Role
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 1
8. cercetare sistematică 2003-2004
Name Forename Role
ISTINA Elena Lăcrămioara
TENCARIU Felix-Adrian
Institution Role
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău
9. sondaj 1987-1988
Name Forename Role
CĂPITANU Viorel

Bibliography
1. Căpitanu, Viorel, Cercetări arheologice de suprafaţă pe teritoriul judeţului Bacău (II), Carpica, XIV, Bacău, 1982, 148 [Publicaţie]
2. Căpitanu, Viorel, Raport de săpătură Fulgeriş (jud. Bacău), Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila, 1996, 50, 108 [Publicaţie]
3. Istina, Lăcrămioara Elena, Observaţii privind cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud. Bacău. Campania 2004, Carpica, XXXIV, Bacău, 2005 [Publicaţie]
4. Istina, Lăcrămioara Elena, Plastica antropomorfă descoperită în aşezarea cucuteniană de la Fulgeriş. Repertoriu, Carpica, XXXV, 2006, 39-46 [Publicaţie]
5. Istina, Lăcrămioara Elena, Ceramica d etip Cucuteni C descoperită în staţiunea Fulgeriş-Dealul Fulgeriş, com Pânceşti, jud. Bacău, Carpica, XXXV, Bacău, 2006, 47-60 [Publicaţie]
6. Istina, Elena, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3378 [Publicaţie] (site record source)
7. Istina, Elena, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3887 [Publicaţie] (site record source)
8. Artimon, Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2227 [Publicaţie] (site record source)
9. Istina, Elena, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3125 [Publicaţie] (site record source)
10. Căpitanu, Viorel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=601 [Publicaţie] (site record source)
11. Istina, Lăcrămioara Elena, Şantierul arheologic de la Fulgeriş, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
12. Fulgeriş Dealul Fulgeriş- La trei cireşi, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
13. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 180, 41-44 [Ordin MCC] (site record source)
14. Istina, Elena Lăcrămioara, Fulgeriş - Dealul Fulgeriş/La 3 cireşi, 2007 [Fişă de sit] (site record source)
15. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
16. Istina, Lăcrămioara, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2009/cd/index.htm [Publicaţie]
17. Istina, Elena Lăcrămioara, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2006, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3659&d=Fulgeris-Pancesti-Bacau-Dealul-Fulgeris-La-Trei-Ciresi-2006 [Publicaţie]
18. Istina, Elena Lăcrămioara, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4442&d=Fulgeris-Pancesti-Bacau-Dealul-Fulgeris-La-Trei-Ciresi-2009 [Publicaţie]
19. Istina, Elena Lăcrămioara, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4635&d=Fulgeris-Pancesti-Bacau-Dealul-Fulgeris-La-Trei-Ciresi-2010 [Publicaţie]
20. Istina, Elena Lăcrămioara, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4834&d=Fulgeris-Pancesti-Bacau-Dealul-Fulgeris-La-Trei-Ciresi-2011 [Publicaţie]
21. Istina, Elena Lăcrămioara, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 200-202, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5462&d=Fulgeris-Pancesti-Bacau-Dealul-Fulgeris-/%84La-3-ciresi%94-2014 [Publicaţie]
22. Istina, Lăcrămioara-Elena, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 56-59 [Publicaţie]