Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   36998.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BT-I-s-B-01786
Name   Situl arheologic de la Fundu Herţii - La Redută
County   Botoşani
Commune   Cristineşti
City/Town/Village   Fundu Herţii
Place   La Redută
Landmark   Situl se află în extravilan şi este situat pe promontoriul de la S de satul Fundu Herţii, la altitudinea de 291 m şi la 1200 m S-E-S de Biserica satului.
Geomorphology   platou
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare fortificată
Date of discovery   1870
Site Surface   34968.134514 mp
State of preservation   bună / 08.11.2011
Human risk   Agricultură intensivă: 2 / 08.11.2011
Last record update   10.12.2014
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic Cucuteni / A  

 
 
Aşezare fortificată  Epoca medievală timpurie (sec. VIII - IX) Suceava-Drumul Naţional  

 
 
Aşezare fortificată  Epoca medievală timpurie (sec. IX-XI) Dridu  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. săpătură sistematică 1967-1972 * TEODOR D.
2. sondaj arheologic 1934 * VERONA Paul

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 307, poz. 82 [Ordin MCC] (site record source)
3. Şovan, Liviu Octavian, 2008 [Fişă de sit] (site record source)
4. Odobescu, Chest., Răspunsurile la Chestionarul (Cestionariu) arheologic al lui Al. Odobescu, manuscrise (manuscrisul 224-judeţul Botoşani), Academia Română, 127 [Document de arhivă]
5. Filipescu - Dubău, N., Dicţionar geografic al judeţului Dorohoi (întocmit şi prelucrat în formă lexiconică de C. Chiriţă), Iași, 1891, 44 [Publicaţie]
6. Tocilescu, ms., Grigore Tocilescu, manuscris, 5144, f. 61/verso; MDGR, III; Academia Română, 1900, 706 [Document de arhivă]
7. Verona, Paul, Memoriu relativ la descoperirile arheologice şi istorice făcute în regiunea Herţei din judeţul Dorohoi, Revista Istorică Română, V-VI, 1935-1936, 633-634 [Publicaţie]
8. Lecca, O.G., Dicţionar istoric, arheologic şi geographic al României, București, 1895, 254-255 [Publicaţie]
9. Ambrojevici, Radu, Ceslav; Popovici, Radu, Zur vorgeschichtlichen und mittelalterlichen Vergangenheit des Bezirkes Dorohoi, Dacia, IX-X (1941-1944), Bucureşti, 1945, 115-121 [Publicaţie]
10. Zaharia, N., Petrescu-Dîmboviţa, M., Zaharia, Em., Aşezări din Moldova (de la paleolitic până în secolul al XVIII-lea), București, 1970, 287 [Publicaţie]
11. Petrescu Dîmboviţa, M.; Teodor, D.; Spinei, V.;, Les principaux resultants des fouilles archéologiques de Fundu-Herţei (Roumanie) depart. De Botoşani, ArchPolski, XVI, 1971, 363-383 [Publicaţie]
12. Petrescu Dîmboviţa, M.; Teodor, D.; Spinei, V., rezultate ale săpăturilor arheologice din horodiştea de la Fundu-Herţii (jud. Botoşani), Din trecutul judeţului Botoşani, I, Botoșani, 1974, 79-100 [Publicaţie]
13. Teodor, D., Descoperiri arheologice din sec. VI-XI e.n. în judeţul Botoşani, Din trecutul judeţului Botoşani, I, Botoșani, 1974, 101-114 [Publicaţie]
14. Popescu, D., Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România în anul 1968, Studii și cercetări de istorie veche, 20, 3, 1969, 471-502 [Publicaţie]
15. Popescu, D., Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România în anul 1969, Studii și cercetări de istorie veche, XXI, 1970, 512 [Publicaţie]
16. Păunescu, A., Șadurschi, P., Chirica, V., Repertoriul arheologic al județului Botoșani, 1, București, 1976, 98-99 [Publicaţie]
17. Teodor, D. Gh., Aşezările întărite din regiunile est-carpatice ale României în secolele VIII-XI, Hierasus, anuar '78, I, 1979, 197-216 [Publicaţie]
18. Teodor, D. Gh., Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi în secolele V-XI, București, 1997, 90-91 [Publicaţie]
19. Popovici, D.N., Cultura Cucuteni, faza A. Repertoriul aşezărilor (1), Piatra Neamţ, 2000, 64-65 [Publicaţie]
20. Monah, D., Popovici, D., Corpusul descoperirilor în aşezările culturii Cucuteni din România, 1985, 96 [Publicaţie]
21. Petrescu Dîmboviţa, M.; Teodor, D., Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la est de Carpaţi. Aşezarea de la Fundu-Herţei, jud. Botoșani, Junimea, Iași, 1987 [Publicaţie]
22. Teodor, D. Gh., Aşezarea întărită medievală de la Dersca-Botoşani, Hierasus, XI, Botoșani, 2001, 107-130 [Publicaţie]